nieuws

Verbond: Eind aan stilzwijgende polisverlenging

Archief

Verzekeraars moeten particulieren actief gaan informeren over het naderen van de datum van verlenging van hun polis en daarbij tevens de opzegmogelijkheden aangeven. Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars hoopt dat deze zelfregulering medio dit jaar in een bindende regeling kan worden vastgelegd.

Verbond: Eind aan stilzwijgende polisverlenging

Dat verklaarde hij zaterdagavond in het tv-programma Kassa. Met het plan speelt het Verbond in op de steeds luidere roep om wettelijk een einde te maken aan stilzwijgende verlenging van particuliere schadeverzekeringen. De koepelorganisatie spreekt van een model van 'geïnformeerde verlenging'. "Om te voorkomen dat mensen buiten hun wil om onverzekerd raken, is het niet gewenst dat contracten automatisch aflopen. Een verzekering is wat anders dan een abonnement op een krant."
Verder wil het Verbond dat éénjaarscontracten voor alle particuliere schadeverzekeringen het uitgangspunt worden. Het blijft mogelijk om meerjarige contracten te sluiten, maar alleen na expliciete instemming van de consument, die daar ook apart voor tekent.
In Kassa toonde Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) zich aangenaam verrast door de dadendrang van het Verbond. Directeur Weurding merkte op, dat er nog wel groen licht moet komen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Vos kan zich niet voorstellen dat de NMA bezwaar zou maken tegen deze consumentvriendelijke afspraak.

Reageer op dit artikel