nieuws

Toetstermen Volmacht afdoende voor WFT Leven/Schade

Archief

Omdat de toetstermen van Volmacht Leven en Volmacht Schade de toetstermen van de diploma’s WFT-Schade en Wft Volmacht meer dan volledig afdekken, zijn de houders van deze diploma’s tevens volledig gekwalificeerd voor deze laatste diploma’s, meldt het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).   

Het CDFD heeft het ministerie van Financiën meegekregen in de vaststelling dat de deskundigheidseisen voor WFT-Volmacht Schade en WFT-Volmacht Leven op een beduidend hoger niveau liggen dan die voor WFT-Schade en WFT-Leven. Het zou dan ook onlogisch zijn om te eisen dat deze diplomahouders ook nog moeten voldoen aan  deskundigheidseisen van WFT-Schade en -Leven. Deze 'hoger voor lager niveau'-regeling geldt ook voor het WFT Permanente Educatie-programma. De regeling is eveneens van toepassing voor de reeds afgegeven Volmachtdiploma's na 1 juni 2008.
De exameninstituten en de PE-opleidingsinstuten zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Reageer op dit artikel