nieuws

Toename vraag naar aanvullend pensioen voorspeld

Archief

Nederlanders zullen meer dan nu aanvullend pensioenkapitaal in de privésfeer gaan opbouwen. Dat is de verwachting van meer dan de helft van de respondenten in een enquête van Montae, een adviesbureau voor collectieve pensioenen.

Toename vraag naar aanvullend pensioen voorspeld

De tweehonderd pensioenspecialisten voorspellen in de Pensioenbarometer dat de financiële crisis tot gevolg zal hebben dat pensioenfondsen pas over drie jaar de pensioenaanspraken weer volledig zullen kunnen indexeren. Een kwart van de respondenten noemt het verhogen van de pensioenpremies als oplossing voor de huidige tekorten bij pensioenfondsen. Uitstel van de pensioendatum, langer doorwerken dus, wordt door 18% als goed voorstel gezien. Het korten van de aanspraken (10%) is een nog minder populaire maatregel. Zo'n 30% doet voorlopig het liefst niets, in de verwachting dat de rente en de beurskoersen weer gaan stijgen.

Reageer op dit artikel