nieuws

‘Tijdsdruk experts ten onrechte op consument afgeschoven’

Archief

Binnen het Nederlands Instituut van Register Experts (Nivre) is onenigheid ontstaan over een brief van het bestuur waarin wordt geadviseerd om geen opdrachten te accepteren van verzekeraars waarbij uitspraken moeten worden gedaan over de verzekerde waarde ‘vóór’, zonder dat er gelegenheid is deze naar behoren te controleren.

 

Daarnaast adviseert het Nivre-bestuur de aangesloten experts in dezelfde brief om aan verzekerden kenbaar te maken dat zij later geen rechten kunnen ontlenen aan uitspraken over de toereikendheid van de verzekerde som.

 

  &nbspMet de maatregel wil het Nivre-bestuur voorkomen dat expertisebureaus in een later stadium door verzekeraars kunnen worden aangesproken, als blijkt dat tijdens verkorte rapportages onjuiste uitspraken zijn gedaan over de verzekerde som.

 

  &nbspVolgens Anton Coolen van het gelijknamige contra-expertisebureau wordt hiermee het probleem van de tijdsdruk waaronder experts veelal moeten werken ten onrechte op het bordje van de consument geschoven. Hij pleit ervoor dat het Nivre, als belangenorganisatie van de expertisebranche, collectief weigert om nog waardebepalingen uit te voeren als daar geen tijd voor is of geen adequate beloning tegenover staat.

 

  &nbspVolgens Nivre-voorzitter Gerard Böttcher is het lastig om verzekeraars op deze problematiek aan te spreken: "Je treedt dan in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer." Intussen is de kwestie wel op de agenda gezet van de eerstvolgende plenaire vergadering van het Nivre.

 

Reageer op dit artikel