nieuws

Staatssecretaris: ‘AFM had actiever jegens SRK moeten zijn’

Archief

Staatssecretaris Albayrak (Justitie) vindt dat de AFM, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Haagse Orde van Advocaten zich actiever hadden moeten opstellen tegenover de stichting SRK Rechtsbijstand, die gegevens over rechtshulp doorgaf aan tussenpersonen.

Staatssecretaris: ‘AFM had actiever jegens SRK moeten zijn’

Begin januari werd SRK-directeur Rob Vromen (foto) tijdelijk ontslagen omdat de stichting gegevens doorgaf aan tussenpersonen over de rechtshulp die advocaten in dienst van SRK boden. Voor advocaten in dienst bij een rechtsbijstandverzekeraar geldt echter onverkort de Advocatenwet en de daarop gebaseerde verordeningen, waarin is vastgelegd dat clientgegevens niet aan derden worden verstrekt.
Om die reden heeft Albayrak de beschikking van de rechtbank die Vromen ontsloeg "onder de aandacht van deze toezichthouders gebracht". Daarnaast heeft het Verbond andere commerciële rechtsbijstandverleners gewezen op de beschikking van de rechtbank.

Reageer op dit artikel