nieuws

Rialto vernieuwt ‘FrontOffice’ en schrapt moraliteitsvragen

Archief

Rialto heeft FrontOffice vernieuwd, de applicatie die tussenpersonen gebruiken om online verzekeringen aan te vragen en te sluiten.

 

Aanleiding voor de vernieuwing van FrontOffice vormen de uitkomsten van een klanttevredenheidsonderzoek. Daaruit bleek dat de applicatie van de verzekeraar voor zware risico’s wel wat gebruikersvriendelijker zou kunnen worden gemaakt. "Er moest teveel worden ingevuld en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Rialto voor een bijzondere doelgroep werkt", vertelt operationeel manager Huub Flipsen.

 

  &nbspIn samenwerking met leverancier CCS is in vier maanden tijd een verbeterde versie van FrontOffice ontwikkeld, die begin maart ‘live’ is gegaan. "Het invulwerk is nu nog een kwestie van vijf minuten per aanvraag. Vervolgens staat de offerte klaar, die per mail naar de tussenpersoon gaat om door te geven aan zijn klant. Op het moment dat de klant akkoord is én heeft betaald, drukt de tussenpersoon op de virtuele knop op zijn scherm en wordt de offerte omgezet in een polis in onze administratie. Dan ook worden direct alle polisstukken aangemaakt."

 

80% online

Rialto zegt erin te zijn geslaagd om met het vernieuwde FrontOffice grotendeels automatische acceptatie en opmaak te realiseren. In eerste instantie voor Motorrijtuigen (personenauto, bestelauto, taxi en motor); later volgen Aansprakelijkheid en Brand.

 

  &nbsp"We denken dat het haalbaar moet zijn om 80% van de aanvragen via dit programma online te laten plaatsvinden, te laten betalen door de klant en om te zetten in een polis. Daar komt dan geen medewerker van Rialto meer aan te pas", aldus Flipsen. De resterende 20% betreft aanvragen die handmatig moeten worden verwerkt of uitval doordat bepaalde kennisregels worden overschreden.

 

Verzwijging

De verzekeraar noemt het uniek dat in de nieuwe aanvraagmethodiek geen vragen meer worden gesteld waarop het antwoord al bekend is of kan worden opgehaald uit beschikbare databanken, zoals die van de Rijksdienst voor het Wegverkeer of de Fish-databank. "Een reguliere verzekeraar zal op basis van de gegevens in Fish een aanvrager beoordelen op moraliteit en vervolgens rood of groen licht geven voor acceptatie als klant", zegt Flipsen. "Bij Rialto zijn de gegevens die in Fish staan juist premiebepalende factoren. Over het algemeen weten wij immers al dat voor het grootste deel van onze klanten wel eens iets mis is gegaan met hun moraliteit: rijontzegging, bijvoorbeeld, of een afwijkend schadeverloop of wanbetaling, dat soort zaken."

 

  &nbspVerzwijging door de klant is in het nieuwe systeem bijna niet meer mogelijk, aangezien vragen over bijvoorbeeld het schadeverleden niet meer worden gesteld. "En als je als verzekeraar ergens niet naar vraagt, kun je je later ook niet beroepen op de mededelingsplicht."

 

Gestraft

"We willen in onze premieberekening uitsluitend rekening houden met objectief meetbare gegevens", licht Flipsen toe. "Tot nu toe was het zo dat als een klant bij ons aangaf dat hij bijvoorbeeld wanbetaling had gepleegd, hij een hogere premie moest betalen, omdat het morele risico groter was. Zo’n klant werd eigenlijk gestraft voor zijn eerlijkheid, want bij een klant die het niet opgaf, kwamen wij daar niet altijd achter. Je kunt immers niet in een onafhankelijke database verifiëren of er ergens sprake is geweest van wanbetaling. Ons beleid is nu dat we de premie uitsluitend berekenen op basis van wat we uit beschikbare gegevensbestanden kunnen halen en kunnen aantonen als vaststaand feit."

 

Waarborgsom

De waarborgsom die Rialto standaard aan haar klanten vraagt, blijft vooralsnog bestaan, zegt Flipsen. "In ons eerstvolgende project gaan we werken aan automatische incasso en maandbetaling. Dan zullen we ook de waarborgsom effectiever gaan inzetten. Nu is die nog heel vaak ter afdekking van het WA-eigen risico dat we stellen. Dat eigen risico zullen we waarschijnlijk laten vervallen en dan gaan we de waarborgsom inzetten waarvoor hij is bedoeld: als buffer in geval van wanbetaling."

 

Schademeldingen

Het melden van schade kan nog niet online. "Dat heeft onder meer te maken met het feit dat onze schadebehandeling in zijn geheel is uitbesteed aan CED Claimsservice. We zijn wel met elkaar in gesprek om te kijken of we schademeldingen in de toekomst via onze website kunnen laten plaatsvinden."

 

over het vernieuwde FrontOffice aan Johan van der Meer van Van der Meer Verzekeringen te Honselersdijk.

Reageer op dit artikel