nieuws

Procedure tegen Zevenwouden om afwikkeling brandschade

Archief

Tussenpersoon Martin Huisman van het gelijknamige assurantiekantoor in Genemuiden is namens een van zijn klanten een bodemprocedure gestart tegen Zevenwouden. Hij vordert een schadeloosstelling voor een afgebrande kledingwinkel, eind maart 2008.

 

Huisman zoekt de publiciteit mede naar aanleiding van uitspraken van Zevenwouden-directeur Rien Bazen in een interview in AM 2 (pag. 10). Daarin stelt hij dat 2008 een goed schadejaar was voor zijn maatschappij, "hoewel we wel weer een grote schade hebben gehad toen een kledingwinkel met inventaris door brand werd verwoest".

 

  &nbspHuisman: "Ik ben de tussenpersoon bij wie deze post loopt en ik kan u mededelen dat Zevenwouden tot op heden nog geen euro heeft betaald. Sterker nog, Zevenwouden kiest dezelfde opstelling als Univé met Compander, waarover televisieprogramma Zembla recentelijk berichtte. Er wordt een particulier onderzoeksbureau ingeschakeld, deze onderzoekt de zaak en laat vervolgens drie maanden niets van zich horen. De verzekerde krijgt het advies om de zaak maar op te ruimen in afwachting van de definitieve rapportage. Na drie maanden en onder druk van een kort geding om een voorschot komt het interim-expertiserapport, met als conclusie: brandstichting."

 

  &nbspDe door Huisman ingeschakelde contra-expert komt echter tot een heel andere conclusie, namelijk een technisch mankement of menselijke fout.

 

Bodemprocedure

"Wij zijn ervan overtuigd dat betrokkenheid van de verzekerde bij het ontstaan van de brand niet kan worden uitgesloten", verklaart Zevenwouden het uitblijven van een betaling. In het kort geding dat door Huisman en zijn klant is aangespannen om in ieder geval een voorschot te krijgen, oordeelt de rechter dat dit voorschot niet hoeft te worden betaald door Zevenwouden, omdat het restitutierisico te hoog zou zijn. De bewijslast voor brandstichting blijft overigens wel bij Zevenwouden liggen, aangezien volgens de rechter niet bewezen is dat er sprake was van brandstichting of schuld door de verzekerde. In hoger beroep oordeelt de rechter eveneens dat Zevenwouden de juiste procedure volgt, maar dat een kort geding niet het geschikte middel is om te bepalen of er al dan niet sprake is van brandstichting.

 

  &nbspEr rest de verzekerde slechts een bodemprocedure om volledige schadeloosstelling te krijgen, maar inmiddels is deze al veel geld kwijtgeraakt aan gerechtelijke kosten en is het twijfelachtig of er nog voldoende middelen zijn om de deze week gestarte bodemprocedure tot het einde toe te kunnen bekostigen.

 

  &nbspZevenwouden noemt het alvast "niet in het belang van de verzekerde" dat Huisman de publiciteit heeft gezocht met deze zaak.

 

Reageer op dit artikel