nieuws

Overnames struikelblok

Archief

De onenigheid tussen de directie van CED en de vakbonden over de cao van het bedrijf heeft een nieuw dieptepunt bereikt.

 

Partijen hebben het overleg afgebroken en het is nu aan de rechter om uitsluitsel te geven. De schoen wringt bij de bedrijfsovernames van CED en de harmonisatietrajecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden die daaraan vastzitten. De CED-directie heeft hiervoor tekstvoorstellen gedaan, die zij opgenomen wil zien in de lopende cao, met als argument dat het in november 2008 bereikte akkoord slechts een ‘akkoord op hoofdlijnen’ betrof, waaraan nog nieuwe teksten kunnen worden toegevoegd. De bonden staan echter op het standpunt dat het een ‘gewoon’ akkoord is en het daarom onwettig is om nog aan de tekst van deze lopende cao te sleutelen. Ze hebben aangekondigd gezamenlijk een gerechtelijke procedure tegen CED te starten hierover.

 

  &nbspDaarnaast wordt door de Unie een kort geding aangespannen om naleving af te dwingen van de CED-cao voor de medewerkers van Strator Genius in Hoorn, dat vorig jaar september door CED werd overgenomen.

 

  &nbspDe situatie rond de medewerkers van Meditel is nog onzeker, omdat CED heeft toegezegd begin maart met een standpunt te komen. Mocht dit niet neerkomen op naleving van de CED-cao, dan zal FNV Bondgenoten hierover een bodemprocedure gaan volgen en moet CED dus drie keer voor de rechter verschijnen.

 

Reageer op dit artikel