nieuws

Optima verhuurt schadeportefeuilles

Archief

Afdracht

   De tussenpersonen dragen 20% tot 25% van de hypotheek- en schadeprovisie af aan Optima. Ook brengen ze de eigen schadeportefeuille in, waarover ook dezelfde afdrachtpercentages gerekend worden. De portefeuille blijft eigendom van Optima; de tussenpersoon moet die teruggeven als hij stopt. "Hij krijgt dan twee keer de doorloopprovisie uitbetaald, rekeninghoudend met het economische tij van dat moment", zegt Dekker.
 
   Optima buigt zich op dit moment over de contracten en de juridische mogelijkheden. "Het moet zowel voor ons als de deelnemers goed in elkaar zitten."
 
   Voorwaarde voor deelname is dat de tussenpersoon in het bezit is van alle relevante diploma's en "bewezen commerciële vaardigheden" moet hebben. Hij wordt door Optima ondersteund, onder meer met een geautomatiseerd systeem en een callcenter.
 
Geen Optima
Dekker zegt voor dit concept te kiezen om toegevoegde waarde te bieden naar zijn franchisenemers en uiteraard ook om de portefeuilles beter rendabel te maken. "Voorheen was de toegevoegde waarde gewoon het provisieverschil", zegt hij.
 
   Over 2008 heeft Optima volgens Dekker aan provisieomzet van € 15 mln gerealiseerd, tegen nog € 12,5 mln in 2007. Die bestond onder meer uit € 5,6 mln aan hypotheekprovisies, € 2,6 mln aan levenprovisies, € 0,9 mln aan provisie op woonlastenverzekeringen en € 2,8 mln aan bonusprovisies.
 
   Volgens Dekker sluit Optima 2008 af met een vergelijkbare winst als in 2007; die bedroeg toen € 115.285. Ook voor 2009 voorziet hij een positief resultaat. "Als wij het hadden moeten hebben van autonome groei, dan was er nu geen Optima meer geweest", zegt Dekker realistisch. "Dan hadden we 50% minder omzet gehad en dan ga je gewoon geld verliezen."
 
Bonusprovisie
"Dat bedrag aan bonusprovisie raken we natuurlijk niet helemaal kwijt, nu het zo niet meer mag heten", zegt Dekker. "Overigens was dat bedrag natuurlijk niet in zijn geheel voor Optima: 75% tot 80% werd vergoed aan onze klanten. Dus wij hebben dan een inkomstenverlies van een kwart."
 
   Maar volgens Dekker loopt het allemaal niet zo'n vaart. "Ik mag nog altijd afspraken met een leverancier maken. Vroeger was dat weliswaar gerelateerd aan het volume, maar prijsafspraken mogen." Hij geeft toe dat er "wel een stukje achteruitgang is".
 
Omvallen
   Overigens verwacht Dekker dat er kantoren binnen de Optima groep zullen omvallen. "Het zijn zelfstandige ondernemers die het geld zelf moeten verdienen. De mindere goden zullen ons gaan verlaten", voorspelt hij.
 
   Overnames van portefeuilles zegt Dekker te betalen door het risico te spreiden. "Een deel betalen we vooraf en een deel pas bij in de toekomst bij gebleken resultaten." Het bedrijf heeft zijn leningen, ongeveer € 2,2 mln, grotendeel bij Fortis gefinancierd, nu ASR. "Toen wij in het verleden in zwaar weer zaten, zag deze verzekeraar nog toekomst in ons en heeft ons gefinancierd."
 
VerzekeringsUnie
"Sinds 1 januari hebben wij samen met Beijer en ASR Verzekeringen via een joint venture de VerzekeringsUnie en Poliservice overgenomen. De VerzekeringsUnie blijft zelfstandig en bedient de 153.000 klanten via de loondienstagenten, maar ook met het nieuwe concept. Ook de VerzekeringsUnie gaat portefeuilles verhuren", zegt Dekker.
 
   "Deze worden eerst aangeboden aan de huidige adviseurs, maar de nog niet ingevulde portefeuilles zullen we aan andere geïnteresseerde kantoren aanbieden. Dat neemt niet weg dat we voor de VerzekeringsUnie nog loondienstadviseurs zoeken. We hebben 25 vacatures.

Reageer op dit artikel