nieuws

Nieuw uiterlijk dertigjarig AM

Archief

Met een nieuw uiterlijk treedt het dertigjarige nieuwsblad AssurantieMagazine fris en krachtig de toekomst tegemoet. De nieuwe vormgeving tracht onder meer het lezersgemak te vergroten.

 

Op 25 januari 1979 verscheen het eerste nummer van AssurantieMagazine. Na veertien jaar lang in dezelfde vormgeving van de drukpers te zijn gerold, kreeg AM begin 1993 een iets ander gezicht. Daarbij werd nog sterk voortgeborduurd op de oude lay-out. Kort voor de eeuwwisseling volgde een drastischer omslag. Die benadrukte nog meer dan voorheen het ‘krantachtige’ karakter van het tijdschrift. Tien jaar later borduurt de door Koos Staal (van bureau Staal & Duiker in Haren) ontworpen vormgeving daarop voort. Niet verwonderlijk, gezien de staat van dienst van het grafisch ontwerpbureau bij talloze dagbladen, waarvan de gratis krant Sp!ts de laatste is.

 

De voorpagina van AM behoudt zijn nieuwskarakter. Naast de bladopening biedt de linkerkolom ruimte voor het inleiden van belangwekkende artikelen die binnenin het tijdschrift te vinden zijn. Die pagina’s zijn beter gerubriceerd en bevatten (in rood) kernwoorden die de lezer snel duidelijk maken waar de teksten over gaan. Om het lezersgemak nog meer te dienen wordt met meer (sub)koppen gewerkt.

 

Artikelen over verwante vakgebieden worden zo veel mogelijk gebundeld in pagina’s over bijvoorbeeld ‘Levensverzekeringen’, ‘Aansprakelijkheid’, ‘Hypotheken’ of ‘Intermediair’. Het katern ‘Intermediair’ wordt voortaan ingeluid door de rubriek ‘Kantoor in Beeld’ en afgesloten met de column van financieel adviseur én schrijver Esther Vuijsters. Haar column en het tweewekelijkse commentaar van de hoofdredacteur zijn uiterlijk verfraaid met portrettekeningen van Ton Boon.

 

  &nbspDe rubrieken zijn in uiterlijk stevig opgefrist, wat in enkele gevallen ook tot naamswijzigingen heeft geleid. Zo worden uitspraken van diverse rechtscolleges over de verzekeringspraktijk voortaan gebundeld onder de naam AM Recht; ook hier biedt een schets van Boon het oog iets extra’s. En luchtig verzekeringsnieuws vindt voortaan zijn plek in het blad onder de naam AMusant in plaats van het aloude Jus d’Assurance.

 

Reageer op dit artikel