nieuws

Menzis kiest voor verleiding

Archief

Omvang

Van Boxtel vindt dat Menzis met 2,1 mln verzekerden voldoende schaalgrootte heeft om zelfstandig te functioneren. "Wij zijn wél de vierde zorgverzekeraar van Nederland, dus echt geen kleintje", klinkt het stellig. Hij is dan ook niet "agressief op overnamepad". Wel kan iedereen aanhaken bij Menzis. "Wij staan open voor een goed gesprek. En als er een partij aanhaakt, zoals Azivo, dan is het echt niet zo dat deze meteen onder de vlag van Menzis moet opereren. Bij Azivo hebben we gekozen voor het in de markt houden van dit label, dat in de Haagse regio erg sterk is. Wij willen graag dicht bij de dagelijkse werkelijkheid blijven, bij de verzekerde, en dat kan met deze omvang en onze aanwezigheid in de kerngebieden."
 
   Naast het label Azivo en uiteraard Menzis, valt ook de internetverzekeraar Anderzorg onder de Menzis-vlag. "Dat label doet het goed. Kennelijk is er behoefte bij een groeiende groep mensen, niet alleen jongeren, om via internet zaken te regelen. Het label Anderzorg is van 55.000 verzekerden een paar jaar geleden, gegroeid naar 90.000 verzekerden nu."
 
Rond de grens
Van Boxtel geeft toe dat ook Menzis last heeft van de economische crisis. "De keuze voor Icesave is ook bij ons aan de orde geweest. Wij hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Wij zijn prudent omgegaan met ons geld. Een klein deel, minder dan 25%, zit in aandelen en daarnaast een groot deel in staatsobligaties. Wij zijn tijdig gestopt met het opvullen van onze aandelenportefeuille. Het moge duidelijk zijn dat wij niet renderen op onze aandelen, maar je ziet bij mij geen ongerustheid. Ik zit niet zenuwachtig op mijn stoel, maar alertheid is geboden."
 
   Van Boxtel wil nog geen inzage geven in de cijfers van Menzis. "Wij zullen rond de nulgrens uitkomen." Hoe die grens zich verhoudt voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering, blijft nog tot mei onduidelijk. Het enige wat hij kwijt wil over de verzekerdenaantallen is dat Menzis netto 7.000 verzekerden is kwijtgeraakt.
 
   "Ik heb op de nieuwjaarsbijeenkomst tegen onze medewerkers gezegd, dat ze blij kunnen zijn te werken bij een bedrijf dat een 'verplicht product' verkoopt. Je zal nu maar in de autobranche werken." De economische crisis heeft dan ook geen personele consequenties voor Menzis. "Wij hebben al een reorganisatie onder de naam Kompas doorgevoerd. Nu wil ik vooral rust in de organisatie."
 
Sturing
"Wij zullen niet de goedkoopste zorgverzekeraar worden. Wij staan voor de beste kwaliteit. Reden dat wij er bijvoorbeeld niet voor kiezen het eigen risico kwijt te schelden. Wij doen dus in die zin niet aan sturing. Wij zijn wel gestart met Topzorg twee jaar geleden. Dat betekent dat wij nu voor vijf behandelingen in zee zijn gegaan met ziekenhuizen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. En dat gaat over medische resultaten, maar ook over communicatie, bejegening en doorlooptijden; alles is in overleg met patiëntenorganisaties gegaan. Dat betekent niet dat wij zeggen dat ziekenhuizen slecht zijn. Wij prikkelen ze daarmee om nóg betere kwaliteit te leveren. En zo ervaren zij dat ook."
 
   Volgens Van Boxtel is deze aanpak succesvol en een vorm van sturing aan aanbodzijde. "Volgend jaar gaan wij Topzorg uitbreiden naar tien behandelingen. Dit instrument biedt ons de mogelijkheid dichtbij de kwaliteit te blijven die we willen leveren. Het is ook een reden geweest om bij de start van de basisverzekering nadrukkelijk te kiezen voor de naturapolis en niet de restitutiepolis. Door de naturapolis kunnen wij voortdurend diepgaand in gesprek blijven over de kwaliteit van het geleverde product of de geleverde dienst. Wij zullen niet de botte bijl hanteren. Wij willen meer verleiden dan dwingen", zegt Van Boxtel. "Op één dossier hebben we wel een stevige koers gezet en dat was het preferentiebeleid medicijnen. Wij zijn daar een paar jaar geleden als eerste mee begonnen en dat heeft ons inmiddels tonnen aan juridische bijstand gekost. Maar het is nu wel door iedereen geaccepteerd. Wij hebben huisartsen aangesproken op hun medicijnbeleid en dat gaan wij nu ook doen met specialisten."
 
Concurrentie
Menzis kent traditioneel een grote groep individueel verzekerden. "Wij 'collectiviseren iets minder hard dan andere zorgverzekeraars. Wij kopen ook geen markt in, maar koesteren de collectiviteiten die we hebben. Dat betekent niet dat de commerciële markt onze aandacht niet heeft", zegt Van Boxtel. "Voor de zorgaanbieders hebben wij het pakket Zorgplus ontwikkeld. Dat concurreert met een andere verzekeraar (IZZ, red.). Dit product is door de zorgaanbieders goed ontvangen en is gesloten door bijna alle ziekenhuizen in onze kerngebieden Groningen, Twente en Gelderland, en we zetten ook in op de ziekenhuizen in de Haagse regio. Daar zie je de rol van Azivo weer terug. Bedoeling is nu dat deze collectiviteiten vollopen."
 
   Ook is hij blij dat de FNV weer voor drie jaar voor Menzis heeft gekozen. Dat zijn ruim 225.000 verzekerden. Het Zorgplus-pakket zal ook voor commerciële bedrijven ingezet gaan worden. Niet alleen voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook voor grote ondernemingen. "Wij hebben al een kennisovereenkomst met MKB-Nederland", aldus Van Boxtel.
 
   Dat Menzis zelf geen verzuim- en inkomensproducten meer voert en ook de eigen arbodienst de deur heeft uitgedaan, is volgens Van Boxtel geen probleem. "Dat biedt ons de mogelijkheid om maatwerk te bieden. Elke werkgever stelt weer andere eisen. Wij kopen dat op maat in bij bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn."
 
Reflexpolitiek
Van Boxtel, zelf oud-politicus, heeft zich zeer verbaasd over de reacties van Tweede Kamerleden Eelke van der Veen (PvdA) en Edith Schippers (VVD) op het initiatief van DSW om te participeren in een regionaal ziekenhuis, dat anders zou omvallen. "Laat één ding duidelijk zijn: er moet geen monopolie in de regio ontstaan, zodanig dat een patiënt geen alternatief heeft. Maar neem iets meer tijd en gun jezelf iets meer bezinning, voordat je roept dat deze vorm van verticale integratie niet kan."
 
   Hij was vooral verbaasd over de reactie van Kamerlid Schippers die in de pers riep dat de eerstelijns gezondheidscentra van Menzis eigenlijk ook niet konden. "Dat doen we al een paar jaar, heeft nooit iemand iets over geroepen of gevraagd en nu zou het opeens niet kunnen?", verbaast Van Boxtel zich. "Je mag best kritisch zijn over ontwikkelingen zoals die met DSW, maar deze reflexpolitiek vind ik wel heel merkwaardig."
 
Ondernemer
"Menzis mag dan een onderlinge waarborgmaatschappij zijn, maar door het nieuwe zorgstelsel zijn we in een andere rol terechtgekomen, namelijk die van ondernemer. En kennelijk ligt de introductie van echte marktwerking in de zorg politiek gevoelig. "Wij hebben heel recentelijk nog vanuit het belang van continuïteit van de zorg overwogen of wij zélf in de thuiszorgorganisatie Meavita moesten stappen. We hebben dat uiteindelijk niet gedaan. Maar je zegt bij heel grote instellingen ook niet: 'Laat de markt zijn werk maar doen en donder om'."
 
Kijkend naar de toekomst voorziet Van Boxtel nog wel consolidaties. "Wellicht zullen er nog een paar kleinere verzekeraars samengaan. Het toetreden van buitenlanders ligt voorlopig minder voor de hand. Wij hebben het hier wel helemaal 'dichtgeregeld'." Of hij over vijf jaar nog aan het roer van Menzis staat, weet hij niet. "Weet jij wat je over vijf jaar doet?" Kader
 
Roger van Boxtel (55) is geboren in Tilburg. Na zijn middelbare school studeerde hij twee jaar medicijnen, maar stapte over naar een studie Nederlands Recht, met als specialisatie Staatsrecht. Bekendheid verwierf Van Boxtel als politicus voor D66. Hij heeft diverse politieke functies vervuld, waaronder die van minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid. Sinds september 2004 staat hij aan het roer van Menzis. "Ik was altijd al heel betrokken bij de zorg."
 

Reageer op dit artikel