nieuws

Lagere sterftekans met lijfrente

Archief

Mensen die een periodieke lijfrente-uitkering ontvangen, hebben gemiddeld een sterftekans van 1,7%. Dat is een stuk lager dan het landelijk gemiddelde, zo heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) berekend.

 

Een man van 60 heeft in ons land een sterftekans van gemiddeld 1%; met een uitkerende lijfrentepolis is die kans echter viermaal zo klein. Naarmate de leeftijd vordert, loopt het verschil op: voor 70-jarigen is de sterftekans 3% zonder en 0,5% mét een ingegane lijfrentepolis. Volgens het CVS is een verklaring dat mensen met een lijfrenteverzekering vaak hoger opgeleid zijn en een betere baan hebben.

 

  &nbspDe resultaten zijn gebaseerd op gegevens van 70.000 verzekerden vanaf 46 jaar. Dat die groep relatief klein is, vormde enkele jaren terug nog reden om geen sterftekansen meer te berekenen. "We kregen te weinig gegevens aangeleverd", aldus statisticus Alex Hoen in Verzekerd!, het huisblad van het Verbond van Verzekeraars. "We hebben de statistiek nieuw leven ingeblazen en de gegevens van verschillende soorten levensverzekeringen geaggregeerd, maar wel onderscheiden naar geboortejaar en geslacht." Gegevens van mensen onder de 46 zijn niet voorhanden, omdat deze groep nog geen direct ingaande lijfrente heeft gesloten.

 

Vrouwen

Verder zijn vrouwen met een aandeel van 30% ondervertegenwoordigd in de onderzochte groep. "Vrouwen hebben in onze populatie een hogere sterftekans dan mannen, terwijl dat landelijk gezien sinds jaar en dag andersom is. We hopen in een nieuwe editie meer cijfers van verzekeraars te ontvangen, zodat we een echt betrouwbaar databestand kunnen ontwikkelen."

 

Reageer op dit artikel