nieuws

Klaverblad boekt fors verlies

Archief

Klaverblad heeft over 2008 een verlies geleden van € 49,4 mln tegen een winst van € 25,3 mln over 2007. De daling van het resultaat is vrijwel volledig toe te schrijven aan de forse waardedaling van de beleggingen in aandelen en onroerende zaken, meldt de maatschappij.

Klaverblad boekt fors verlies

De brutopremies groeiden met 10,8% tot € 210,0 mln. Hiervan is € 150,1 (136,0) mln schadepremie en € 59,9 (53,5) mln levenpremie. De toename van de schadepremie is vooral het gevolg van de sterke groei van de portefeuille motorrijtuigenverzekeringen. Het technisch resultaat van alle branches samen bedroeg € -30,0 mln, tegenover € 25,8 mln in 2007. Dit is na toerekening van de kosten en beleggingsresultaten van de verzekeringstechnische voorzieningen, maar exclusief de beleggingsresultaten van het eigen vermogen. De hagelstorm van juni vorig jaar drukte het resultaat met € 2,4 mln. Na onttrekking van het negatieve resultaat daalde het eigen vermogen tot € 226,9 (276,3) mln, wat nog steeds viermaal zo groot is als de wettelijk vereiste solvabiliteit.

Reageer op dit artikel