nieuws

Kamervragen over verkoop uitvaartpolissen

Archief

Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) heeft de minister van Financiën vragen gesteld over de verkoop van uitvaartverzekeringen. De vragen gaan onder meer over de afzet van dergelijke polissen in zogenaamde ‘Vogelaarwijken’, maar ook over vermeende winstmarges van 50%.

Kamervragen over verkoop uitvaartpolissen

De PvdA-fractie is van mening dat uitvaartverzekeringen onder de regels van de BGFO moeten vallen en pleit voorts voor nader onderzoek door de AFM naar de huidige verkooppraktijken. Vos wijst de minister er verder op dat mensen "tot duizenden euro's boete moeten betalen" als zij binnen een jaar van hun polis af willen. "Vindt u dat gerechtvaardigd?", luidt de vraag. Het PvdA-Kamerlid doet ten slotte de suggestie om in het verkoopproces van uitvaartverzekeringen verplicht een rekenmodel op te nemen, waarmee de verzekerde het zelf sparen voor de uitvaart kan afzetten tegen verzekeren.
Monuta-woordvoerder Mark Debets vindt de geschetste situatie niet sporen met de manier waarop zijn bedrijf zaken doet. "Waar tussenpersonen hun klanten vandaan halen, moeten zij in principe zelf weten. Maar wij grijpen wel in als hun verkoopmethoden niet deugen. Ook in ons eigen belang: aan klanten die na een jaar weer opzeggen heb je niets."
Monuta twijfelt aan het nut van een rekenmodel. "Als je lang leeft, kun je sparen en heb je geen uitvaartpolis nodig, maar niemand kan precies berekenen hoe lang hij leeft."
Ook Martin Kersbergen van Dela herkent zijn bedrijf niet in het geschetste beeld. "Het gaat hier om een bepaalde categorie tussenpersonen van wie wij juist afscheid hebben genomen. Op deze manier ontstaat helaas een heel eenzijdig beeld." Hij is van plan zo snel mogelijk contact op te nemen met Vos. 

Reageer op dit artikel