nieuws

Integriteit hoog op agenda DNB

Archief

Toezichthouder DNB vindt dat verzekeraars de naleving van wet- en regelgeving niet altijd goed hebben geregeld in de eigen bedrijfsvoering. Een ‘beheerste bedrijfsvoering’ is daarom één van de toezichtsthema’s voor dit jaar, dat in het teken zal staan van integriteit.

 

Chapeau: Ook aandacht voor beleggingspolis

 

DNB richt zich in 2009 op de risico’s van ‘perverse prikkels’ en neemt de integriteit van de bedrijfsvoering in de verzekeringsbedrijfstak onder de loep. "Wij hebben geconstateerd dat verzekeraars de internebeheersingscyclus niet altijd voldoende op orde hebben", aldus DNB. "Dit geldt in veel gevallen voor de naleving van wet- en regelgeving." Dit jaar zal bij verzekeraars worden getoetst in hoeverre de leiding van het bedrijf voldoende kan bijsturen in gevallen waarin dat nodig is.

 

  &nbspDe integriteitsvraag wordt ook aan de orde gesteld bij de bedrijfsvoering in het gehele proces, "van productontwikkeling tot verkoop via tussenpersonen". Afgelopen jaar hebben kleine en middelgrote verzekeraars al zelftoetsen gedaan op integriteitsgebied. Dit jaar volgen de andere maatschappijen.

 

  &nbspAandachtspunt voor DNB is komend jaar ook de invloed van de afkoelende markt voor beleggingsverzekeringen, gecombineerd met compensatieregelingen voor deze categorie polissen. Bij zorgverzekeraars staat onder meer het verbeteren van het zicht op de schadelast op de agenda. "Daarnaast zien wij er nauwkeuriger op toe dat zorgverzekeraars voldoen aan de voorwaarden om voor reductie van desolvabiliteitseis in aanmerking te komen. Met name letten wij dan op de eis of de zorgverzekeraar een aanvullende premie heft om een reële veiligheidsmarge te vormen."

 

Solvabiliteit

De gemiddelde solvabiliteit van de Nederlandse verzekeraars is vorig jaar gedaald tot onder de 200%, zo constateert DNB. In 2007 bedroeg de solvabiliteit gemiddeld nog 265%. "Wij zien nauwlettend toe op de financiële weerbaarheid van verzekeraars en vragen waar nodig herstel-, sanerings- en financieringsplannen op." Volgens DNB schieten de huidige Solvency I-verslaggevingsregels tekort bij het meten van de financiële weerbaarheid van verzekeraars. De toezichthouder pleit voor het vervroegd overstappen op Solvency II, waarvan de Europese invoering pas voor 2012 voorzien is. "Verzekeraars kunnen nu al een meer risicogebaseerde analyse maken van hun balansen op basis van de geaccordeerde regels." Daartoe is een programma ontwikkeld dat maatschappijen helpt de nieuwe standaard te hanteren.

 

Reageer op dit artikel