nieuws

IG&H ziet 3.000 kantoren verdwijnen

Archief

Ontwikkelingen op beloningsgebied in combinatie met de huidige economische crisis zullen tussen de 2.700 en 3.300 intermediairbedrijven de kop gaan kosten, voorspelt onderzoeksbureau IG&H. Zeven- tot negenduizend banen zullen als gevolg daarvan verloren gaan.

 

De periode waarin dit moet plaatsvinden, wordt in het midden gelaten. In elk geval vallen volgens het Woerdense bureau de belangrijkste klappen in het leven- en hypotheeksegment. Afschaffing van bonusprovisies en openheid over de beloning van de tussenpersoon zal daar de meeste impact hebben op de verdiencapaciteit.

 

  &nbspIG&H verwacht niet dat de afname van het aantal kantoren de kwaliteit van het advies zal verbeteren. "Dat is niet heel waarschijnlijk." Ter onderbouwing is een parallel getrokken met de Britse verzekeringsmarkt. Meer wetgeving en toezicht hebben daar volgens IG&H niet geleid tot het gewenste resultaat: beperking van provisieprikkels en een betere informatievoorziening aan klanten.

 

  &nbspIG&H trekt de conclusies na een onderzoek naar de effecten van de nieuwe wetgeving en de kredietcrisis op assurantiekantoren. Als sluitstuk daarvan is een ‘rondetafelconferentie’ gehouden met een twintigtal directieleden van intermediairverzekeraars en de koepelorganisaties NVA, NBVA en Verbond van Verzekeraars. Ook enkele Britse marktdeskundigen waren bij dat debat aanwezig.

 

Reageer op dit artikel