nieuws

Fidin: ‘Vergoeding voor extra administratie moet blijven’

Archief

Federatie Fidin vindt dat het ministerie van Financiën niet realistisch is, wanneer het bij complexe producten elke vorm van geldelijke en niet-geldelijke beloning uitsluit die niet direct te maken heeft met de transactie. Compensatie voor administratieve werkzaamheden door het intermediair is dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk.

Fidin: ‘Vergoeding voor extra administratie moet blijven’

Als voorbeeld noemt Fidin (NVA en NBVA) collectieve pensioenen, waar veel fouten bij verzekeraars worden gemaakt, die tot extra administratieve werkzamheden bij het intermediair leiden.
Op het gebied van de beloning bepleit Fidin handhaving van het bestaande (inducement)artikel 149a van het BGFO. De belangenorganisatie wil verder: uitbreiding van de kostentransparantie tot de kosten van collectieve pensioenen, invoering van het dienstverleningsdocument óók voor aanbieders, en een aparte wettelijke status voor serviceproviders, die nu als bemiddelaars worden beschouwd.
Daarnaast pleit Fidin voor afschaffing van de balansregels en het terugboekrisico. "Met de invoering van de beloningstransparantie en de inducementregels is verder ingrijpen onnodig", stelt de organisatie, die erop wijst dat de balansregels op gespannen voet staan met de inducementartikelen. "De grens aan het opnamevermogen door het intermediair is met al deze voorstellen inmiddels bereikt", waarschuwt Fidin.  

Reageer op dit artikel