nieuws

D&O ziet geen mogelijkheid tot verlaging toezichtkosten

Archief

Bureau D&O onthoudt zich voorlopig van een oordeel over de maandag door Fidin en OVFD aangekondigde actie om de AFM via een bezwaarschrift te bewegen de toezichtstarieven te verlagen. Het bureau uit Hoevelaken ziet daartoe voorlopig geen mogelijkheden.

D&O ziet geen mogelijkheid tot verlaging toezichtkosten

Kostenreductie is volgens D&O op twee manieren mogelijk: óf de AFM stoot een aantal toezichtstaken af, óf de toezichtskosten worden voortaan vanuit de rijksbegroting gefinancierd. "Aangezien het huidige kabinet waarschijnlijk niet bereid zal zijn om deze toezichtskosten uit de algemene middelen te financieren, blijft de optie over dat de AFM sommige toezichtstaken niet, of minder intensief uitvoert", aldus D&O. "Gelet op de tekst van de wet en het streven naar het herstel van vertrouwen tussen consument en de branche staat het ons niet helder voor ogen op welke terreinen deze beperking van het toezicht zou moeten plaatsvinden." Fidin en OVFD moeten nu eerst maar eens aangeven wat in hun ogen de consequenties moeten zijn van de gevraagde verlaging van de toezichtskosten, aldus D&O.

Reageer op dit artikel