nieuws

Diverse verzekeraars onder verscherpt toezicht

Archief

De solvabiliteit van verzekeraars is in 2008 als gevolg van de financiële crisis sterk gedaald. Voor een aantal maatschappijen zijn de financiële problemen zo groot geworden dat zij door De Nederlandsche Bank onder verscherpt toezicht zijn geplaatst.

Voor hoeveel verzekeraars dat bewind op dit moment nog opgeld doet, wil DNB niet zeggen. De toezichthouder stelt alleen in algemene zin dat "het effect van de kredietcrisis per verzekeraar sterk varieert al naar gelang de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de mate waarin rente- en aandelenrisico's zijn afgedekt".
DNB voegt daar geruststellend aan toe dat "Nederlandse verzekeringsmaatschappijen doorgaans een relatief behoudende beleggingsstrategie voeren met relatief weinig aandelen (circa 16% van het belegd vermogen)." Volgens de toezichthouder is er "bij verzekeraars geen sprake van liquiditeitsproblemen waar banken mee werden geconfronteerd".

Reageer op dit artikel