nieuws

Delta Lloyd vertrouwt op autonome groei

Archief

Compensatie

Met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim wordt nog overlegd over de nadere invulling van de compensatieregeling voor beleggingspolissen die in september is afgesproken. "Daar hadden we al uit moeten zijn", zegt Hoek. Onderwerp van gesprek is onder meer de compensatie voor polissen onder het label ABN Amro Verzekeringen, die door het toch voortzetten van de joint venture alsnog in de regeling betrokken moeten worden. Het totale bedrag dat met de compensatie is gemoeid, wordt inmiddels geschat op € 410 mln (was € 300 mln). "Dat ligt vooral aan de afgegeven garanties. De opgebouwde waarde in de fondsen is lager uitgekomen, dus moeten we er meer voor uittrekken om aan het gegarandeerde niveau te komen. Verder hebben we € 20 mln gerekend voor de kosten die het uitvoeren van de regeling met zich meebrengt."
 
   Overigens heeft Hoek nooit het idee gehad om ABN Amro Verzekeringen, dat aanvankelijk volledig eigendom van Fortis zou worden, een 100% Delta Lloyd-0nderneming te maken. "De bank moet zelf ook baat hebben bij de verkoop van verzekeringen."
 
Internet
Volgens Hoek zijn de eerste maanden van dit jaar goed verlopen. "We zitten op schema, en dat schema is vrij ambitieus. ABN Amro Verzekeringen zit nu weer in stabiel vaarwater. Verder is internet inmiddels een ontwikkeld verkoopkanaal." Op het laatste gebied vond afgelopen zomer de introductie van Ohra-label iZio plaats. "We willen met minimale inspanningen een nieuw concept proberen. Dat begint nu te lopen; er worden redelijke hoeveelheden van het schadepakket verkocht, maar het begin was moeizaam", erkent Hoek.
 
   Een groeiende bron van online verkoop is het klantenbestand van CZ, waar Delta Lloyd sinds 1 januari de zorgverzekeringen onderbrengt. "Vorig jaar hebben we onder de CZ-zorgverzekerden 45.000 nieuwe polissen gesloten."
 
Geen overname
Het streven van Delta Lloyd is nog steeds om in ons land bij de drie grootste verzekeringsconcerns te gaan horen. Nu staat de Aviva-dochter nog op plaats zeven. Een half jaar terug dacht Hoek nog openlijk aan mogelijke overnames, maar inmiddels is dat veranderd: "We komen ook op eigen kracht wel in de top-3. We hebben een gezonde kapitaalbasis – onze solvabiliteit is 190% – maar ik zie ons niet op korte termijn een overname doen. In de eerste plaats willen we autonoom blijven groeien."
 
   Volgens Hoek heeft Delta Lloyd een beter resultaat geboekt dan andere verzekeraars doordat rente- en aandelenrisico's goed zijn afgedekt. "We hebben gekozen voor kwaliteitsbeleggingen dicht bij huis en hebben ons niet bezondigd aan het beleggen in zogeheten 'leverage'-producten. We hebben € 40 mld belegd in vastrentende waarden, waarvan we voor maar € 40 mln aan defaults hebben gehad." Desondanks moest € 976 mln worden afgewaardeerd op aandelen, obligaties en leningen.
 
   Een ander sterk punt is volgens Hoek dat Delta Lloyd alle beleggingen direct op marktwaarde waardeert. "We worden dus meteen geconfronteerd met slechte resultaten. Bij andere bedrijven is dat wel anders. Neem van mij aan dat die IFRS-boekhoudregels de jaarcijfers helemaal niet beter vergelijkbaar hebben gemaakt. Ik denk zelfs dat het onder IFRS nog sterker appels met peren vergelijken is geworden."
 
   

Reageer op dit artikel