nieuws

Delta Lloyd lijdt € 153 mln verlies

Archief

Delta Lloyd Groep heeft 2008 afgesloten met een nettoverlies van € 153 mln. Het bruto premie-inkomen steeg met 12% tot € 7,5 mld, waarvan € 6,5 mld uit Nederland. Door de dalende aandelenmarkten bedroeg de waardevermindering op aandelen, obligaties en leningen € 976 mln.

Delta Lloyd lijdt € 153 mln verlies

Volgens bestuursvoorzitter Niek Hoek droegen alle sectoren bij aan de stijging van het premie-inkomen (Leven 12%, Schade 10% en Zorg 15%). Daarnaast is de stijging voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een aantal grote pensioencontracten. Het operationeel resultaat daalde met 68% tot € 142 mln. De met consumentenorganisaties overeengekomen kostenmaximering op beleggingsverzekeringen kostte Delta Lloyd vorig jaar € 410 mln. Het rendement op het belegde vermogen kwam uit op -0,9%. Door het terugdringen van de inhuur van externen, een vacaturestop, het minimaliseren van projecten en het afzien van prestatiegerelateerde beloning door management en bestuur moeten de kosten worden verlaagd van € 1,2 mld tot onder de € 1 mld.

Reageer op dit artikel