nieuws

Brancheorganisaties maken vuist tegen heffingen AFM

Archief

De Federatie Fidin, het samenwerkingsverband van NBVA en NVA, en tegenhanger OVFD (Organisatie van Financiële Dienstverleners) roepen alle financiële dienstverleners op een bezwaarschrift in te dienen tegen de toezichtskosten die de AFM doorberekent.

Brancheorganisaties maken vuist tegen heffingen AFM

De brancheorganisaties willen nu collectief bezwaar maken tegen de kosten die in 2008 afhankelijk van de omvang van het kantoor met 33% tot 107 % zijn toegenomen.  
De belangenclubs voor het intermediair vinden dat de kostenstijging in strijd is met een evenwichtige kostenverdeling. Zij signaleren voorts dat er geen inzicht is in deze kosten en dat de "toerekening ervan totaal ondoorzichtig" is.
De brancheorganisaties stellen voor het indienen van het bezwaarschrift een getrapte procedure voor. Kantoren moeten eerst, binnen zes weken, bezwaar maken tegen de factuur van de AFM voor de kosten van het doorlopende toezicht over 2008. Daarna zullen zij namens alle indieners collectief de bezwaarschriftprocedure voeren. Het standaard bezwaarschrift kan worden gedownload via de websites van Fidin en OVFD; niet aangesloten kantoren moeten een kostenbijdrage van € 25 betalen.
De organisaties wijzen erop dat financiële dienstverleners, ook als ze bezwaar maken, toch de verplichting hebben om de rekening te betalen. "Indien de procedure tot resultaat leidt, zal het te veel betaalde bedrag worden teruggestort."

Reageer op dit artikel