nieuws

Branchegenoten kunnen meedenken over thema’s permanente educatie

Archief

Belangstellenden kunnen reageren op de thema’s die recentelijk in het kader van de verplichte permanente eductie zijn voorgelegd aan het College van Deskundigen Financiële Dienstverlening (CDFD). De thema’s zijn op de website van het CDFD gepubliceerd.

 

  &nbspDe commissie Eind- en Toetstermen van het CDFD brengt elke anderhalf jaar een advies uit over de actuele onderwerpen die in het PE-programma van de zeven WFT-vergunningen moeten worden opgenomen. Het gaat om een overzicht van de actuele thema’s bij de onderscheiden modules Basis, Hypothecair krediet, Consumptief krediet, Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, Volmacht, en Beleggen.

 

  &nbspDe geselecteerde onderwerpen worden vervolgens gekoppeld aan toetstermen die door het ministerie van Financiën zijn gepubliceerd. Indien het CDFD dit advies overneemt, worden de toetstermen voor de nieuwe PE-periode aan het ministerie van Financiën voorgelegd.

 

Meedenken

  &nbspOm de markt in een vroegtijdig stadium de mogelijkheid te geven om mee te denken en geen verrassingen te laten voortkomen uit de publicatie van de PE-toetstermen, worden de actualiteiten die in beeld zijn bij genoemde commissie elk half jaar gepubliceerd op de website van het CDFD. Wie hier aanvullingen of opmerkingen over heeft, is welkom bij het college.

 

  &nbspDe gepubliceerde actualiteiten geven een indicatie van de PE-onderwerpen die in de volgende PE-periode aan bod komen, maar het zal duidelijk zijn dat de definitieve publicatie eind dit jaar kan afwijken van de situatie zoals deze begin 2009 is.

 

Overzicht

Op de website www.cdfd.nl is per WFT-module een overzicht weergegeven van de actuele onderwerpen op dit moment. Komende zomer wordt dit overzicht nogmaals gepubliceerd en op 27 december worden de PE-toetstermen door het ministerie van Financiën in de Staatscourant gepubliceerd.

 

Reageer op dit artikel