nieuws

Bonden met cao-perikelen CED naar de rechter

Archief

De onenigheid tussen de directie van expertiseconcern CED enerzijds en de vakorganisaties FNV Bondgenoten en de Unie anderzijds over de cao van het bedrijf heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Partijen hebben het overleg afgebroken en het is nu aan de rechter om uitsluitsel te geven.

Bonden met cao-perikelen CED naar de rechter

De schoen wringt bij de bedrijfsovernames van CED en de harmonisatietrajecten op het gebied van arbeidsvoorwaarden die daaraan vastzitten. De CED-directie heeft hiervoor tekstvoorstellen gedaan, die men opgenomen wil zien in de lopende cao. De bonden staan echter op het standpunt dat het onwettig is om aan de tekst van een lopende cao te sleutelen en hebben aangekondigd samen een 'gerechtelijke procedure' tegen CED te starten. Daarnaast zal de Unie een kort geding aanspannen om naleving af te dwingen van de CED-cao voor de medewerkers van Strator Genius in Hoorn, dat vorig jaar september door CED is overgenomen. Tevens overweegt FNV Bondgenoten met hetzelfde oogmerk een bodemprocedure te starten voor de voormalige Meditel-medewerkers.

Reageer op dit artikel