nieuws

Banenreductie van 10% bij Eureko

Archief

Eureko, dat vorig jaar € 2,1 mld verlies heeft geleden, is een grootscheeps kostenbesparingsprogramma gestart dat ertoe moet leiden dat het aantal fte’s over twee jaar met 2.500 is gereduceerd.

Banenreductie van 10% bij Eureko

Daarmee wil de Achmea-moeder € 300 mln besparen. Bij het concern zijn in totaal bijna 25.000 mensen werkzaam, van wie 20.000 in ons land. Bestuursvoorzitter Willem van Duin verwacht dat er uiteindelijk circa 500 gedwongen ontslagen zullen vallen. Bij de divisie Zorg, waar al een saneringsronde is geweest, komen waarschijnlijk geen arbeidsplaatsen te vervallen.
Het premie-inkomen Zorg van Achmea is vorig jaar, vooral dankzij de overname van Agis, gegroeid tot € 11,7 (7,3) mld. In Leven daalden de premie-inkomsten van Achmea naar € 3,7 (3,9) mld; de daling zit vooral in de koopsompolissen. In Schade bleef de omzet met € 2,5 mld stabiel. In hypotheken wist het concern het marktaandeel te vergroten van 1,5% naar 2,0%, onder meer door de introductie van nieuwe producten onder FBTO-label.  

Reageer op dit artikel