nieuws

Autopremies Reaal ook in de lift

Archief

In navolging van de Noordhollandsche, Klaverblad, Unigarant, London en ASR heeft ook Reaal besloten de premies voor autoverzekeringen te verhogen. Per 2 maart betalen autobezitters bij Reaal 5,5% meer voor zowel WA-, beperkt casco als volledig cascoverzekeringen.

 

De verhoging geldt voor nieuwe verzekeringen en voor mutaties op bestaande polissen.

 

De premieverhoging is aan het volmachtkanaal anders gepresenteerd dan aan het vrije intermediair. Richting volmachten zegt Reaal ‘door marktontwikkelingen’ genoodzaakt te zijn de tarieven voor de autoverzekeringen met circa 5,5% te verhogen. Bij het vrije intermediair wordt de premieverhoging gepresenteerd als een verlaging van de tijdelijke actiekorting van 10% naar 5%. Discutabel is echter hoe ‘tijdelijk’ die actiekorting was, aangezien deze reeds in oktober 2007 is geïntroduceerd. Feitelijk zijn de tarieven -het Reaal Digitaal-tarief voor Volmachten en VI- exact hetzelfde.

 

Occasionwaarderegeling

Verder heeft Reaal een Occasionwaarderegeling ingevoerd.

 

Met deze regeling die kosteloos is voor zowel nieuwe als bestaande klanten, ontvangen verzekerden die een gebruikte auto hebben gekocht gedurende het eerste jaar na aanschaf bij diefstal of total loss de aanschafwaarde. In het tweede en derde jaar wordt een vaste afschrijving van 1,5% per maand toegepast. Als de dagwaarde onverhoopt hoger is, dan wordt deze uitgekeerd. De maximale cataloguswaarde is _ 75.000.

 

Reageer op dit artikel