nieuws

Aon komt bouw tegemoet met polis voor verborgen gebreken

Archief

Aon heeft een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) ontwikkeld voor de bouwsector. Deze verzekering biedt projectontwikkelaars en aanbesteders tot tien jaar na oplevering dekking voor verborgen gebreken in de constructieve delen van een nieuw gebouw.

 

Schade veroorzaakt door fouten in het ontwerp, de uitvoering of het gebruikte materiaal zijn hierdoor afgedekt. Ook specifieke aspecten, zoals het risico van gebreken in de technische installaties of de waterdichtheid van het gebouw kunnen worden meeverzekerd.

 

  &nbspDe vraag om een Verborgen Gebreken Verzekering komt uit de markt. "Grote projectontwikkelaars en opdrachtgevers ervoeren het als bezwaarlijk dat ze te veel betrokken waren bij de waarborging van de kwaliteit van bouwprojecten", vertelt Frits Brandjes van de afdeling Construction & Engineering. Aon heeft daarom samen met verzekeraar Allianz en Prorail de VGV ontworpen naar het voorbeeld van soortgelijke oplossingen uit onder meer België, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

 

  &nbspOm een VGV te kunnen sluiten, dient een Technisch Inspectie Servicebureau (TIS) te worden ingeschakeld, dat toezicht uitoefent op het ontwerp en de bouw en verzekeraars kan informeren over de verzekerbaarheid van een bouwproject. Inmiddels zijn een zestal onafhankelijke bureaus door verzekeraars goedgekeurd als TIS. Wanneer het project bij de oplevering voldoet aan de criteria van het betrokken TIS, wordt een goedkeuringscertificaat afgegeven dat eventueel overdraagbaar is aan de nieuwe eigenaar bij verkoop van het gebouw. Aon gebruikt het certificaat als basis voor het in coassurantie onderbrengen bij verzekeraars. "Inmiddels kunnen negen verzekeraars ondertekenen", vertelt Brandjes.

 

bouwproject verzekerbaar is.

Reageer op dit artikel