nieuws

AM Abonnee

Archief

In het kader van het dertigjarig bestaan van AM komen deze jaargang abonnees van het eerste uur aan het woord. Ditmaal is dat Pé Paffen, directeur van Paffen+ verzekeringen en financiële diensten in Landgraaf.

 

Wat was uw eerste

 

kennismaking met AM?

 

Ik vond het een aardig vakblad. Vanaf het begin bracht AM ons op de hoogte van alles wat er speelde in de branche.

 

Waar werkte u toen?

 

Ik was in 1979 al vier jaar fulltime assurantieadviseur en werkte vanuit huis. Van 1971 tot 1975 heb ik het assurantievak als nevenberoep uitgeoefend. Dat kon nog in die tijd.

 

Hoe is uw loopbaan

 

sindsdien verlopen?

 

Samen met mijn vrouw heb ik het eigen bedrijf gestaag uitgebouwd tot het bedrijf zoals het nu is. Op dit moment zijn wij beiden nog steeds werkzaam in ons verzekeringsbedrijf, samen met onze zoon en vier medewerkers.

 

Wij hebben de persoonlijke aandacht voor de klant altijd voorop gezet en dat heeft het kantoor gemaakt tot wat het nu is.

 

Nooit de impuls gekregen om het abonnement op te zeggen?

 

Nee, ik zag en zie AM als en objectief en onafhankelijk nieuwsblad dat alle ontwikkelingen in de branche helder verwoordt. Je zou toch iets missen zonder AM.

 

Welke berichtgeving van AM vond u in die 30 jaar het meest opvallend?

 

Wat ik me direct herinner is het nieuws dat Nationale-Nederlanden in zee ging met de Postbank.

 

Welke gebeurtenis of ontwikkeling heeft de branche het meest veranderd?

 

De komst van de huidige WFT en alles wat daarmee te maken heeft. De uitgangspunten van deze wetgeving onderschrijf ik vanaf het eerste moment, maar ik vind dat de WFT wel heeft geleid tot een te strak keurslijf waarbinnen alles tot in detail moet worden geregeld.

 

Een andere belangrijke ontwikkeling is de transformatie van het beloningsmodel van het intermediair. Door invloeden van buitenaf begint het systeem van solidariteit steeds meer af te brokkelen. Het is nog maar de vraag of dat uiteindelijk in het belang van de klant is.

 

Belangrijkste verzekeringsvrouw of man in deze periode?

 

Niemand springt er echt uit als ‘voorman’ van het intermediair. Er heerst tegenwoordig te veel een sfeer van volgzaamheid waarin we allemaal het braafste jongetje van de klas willen zijn.

 

Grootste misverstand over de verzekeringsbedrijfstak?

 

Het grootste misverstand is dat wij snelle verkopers zijn. Dat hebben wij voor een groot deel aan onszelf te danken, omdat wij in het verleden te weinig hebben gedaan om de transparantie en openheid te vergroten. Dat geldt met name voor de verzekeraars. De nieuwe beloningsregels bieden echter prima mogelijkheden om dit tij te keren. Helaas zie ik weinig intermediairbedrijven die deze kansen grijpen.

 

Welke rubriek in AM

 

slaat u nooit over?

 

Nieuwsartikelen over ontwikkelingen bij maatschappijen en nieuwe producten. Ook artikelen over wetgeving en de speciale bijlagen van AM lees ik altijd.

 

Welke onderdeel slaat

 

u juist altijd over?

 

Meestal sla ik de rubrieken

 

Jus d’Assurance en Persoonlijkheden over. Interviews lees ik de ene keer wel, de andere keer niet.

 

AM is voor mij¼¼¼¼

 

De dagelijkse nieuwsbron nummer één. Iedere werkdag AM Signalen en om de week in het weekend het magazine.

 

Reageer op dit artikel