nieuws

AFM legt Assuma/Stobbelaar boete op

Archief

Toezichthouder AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de Amsterdamse Assuma Groep, die tevens handelt onder de naam Adviesbureau Stobbelaar. De boete, € 4.000 per dag met een maximum van € 80.000, is al op 26 februari effectief geworden.

Adviesbureau Stobbelaar vroeg in januari 2006 een vergunning aan in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening. Deze aanvraag werd medio juni 2007 afgewezen, omdat het bedrijf onder meer niet had aangetoond dat de feitelijk leidinggevende voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten.
Niettemin kreeg de AFM later een melding dat er toch financiële diensten werden verleend. Het sturen van diverse brieven met informatieverzoeken haalde afgelopen najaar niks uit. Vlak voor Kerstmis verzocht het bedrijf om uitstel van de reactietermijn. Maar omdat ook na het verleende uitstel geen enkele reactie volgde, is door de AFM de last onder dwangsom opgelegd.

Reageer op dit artikel