nieuws

AFM inlichten bij faillissement of surséance van betaling

Archief

Financieel adviseurs die een faillissement of surséance van betaling aanvragen, zijn verplicht dit onmiddellijk bij ons te melden, stelt toezichthouder AFM in zijn jongste Nieuwsbrief financieeel dienstverleners.

Volgens artikel 29 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) moeten incidenten die een gevaar vormen voor de integere uitoefening van een bedrijf direct worden gemeld, aldus de toezichthouder. Als een ondernemer zo'n melding achtewege laat, kan dit meewegen bij de beoordeling van zijn betrouwbaarheid wanneer hij in de toekomst een nieuwe vergunning aanvraagt.
De bemiddelaar kan bij de melding gebruikmaken van het Meldingenformulier Financiële Dienstverlening op de website van de AFM.

Reageer op dit artikel