nieuws

AFM: één op vijf adviezen deugt niet

Archief

Fraudesignalen

   Van de in totaal 100 fte waaruit de AFM kan putten hebben zich in totaal 40 medewerkers beziggehouden met maatregelen tegen adviseurs. Signalen over fraude en slecht advies blijkt de AFM vooral van de consument zelf te krijgen. Circa 75% van de signalen komt daarvandaan. Het aantal signalen van consumenten neemt overigens toe. "Op dit moment komen er ongeveer 100 per week binnen", aldus Kockelkoren.
 
Hypotheekfraude
Verder is de AFM vorig jaar onderzoeken gestart naar 32 bemiddelaars (met AFM-vergunning) die betrokken waren bij hypotheekfraude. De overtredingen liepen uiteen van fraude met werkgeversverklaringen tot samenwerking met criminele organisaties. Als gevolg hiervan zijn onder meer zes vergunningen ingetrokken, drie vergunningaanvragen afgewezen en één aanvraag door de bemiddelaar zelf ingetrokken.
 
Boven toetsnorm
Daarnaast heeft de AFM in 2008 nog 1.695 dossiers van in totaal 100 bemiddelaars in hypotheken onderzocht. In 561 dossiers (33%) was sprake van een 'explain'-situatie, een hypotheekadvies boven de toetsnorm. Bij onderzoek naar 181 van deze dossiers kon in 166 gevallen niet worden verklaard waarom de overschrijding verantwoord was.
 
Zowel bij hypotheken als bij beleggingsverzekering zitten veel bemiddelaars er nog wel eens naast met hun advies, signaleert de AFM. In een speciale bijlage heeft de toezichthouder een aantal voorbeelden van misselling op een rij gezet, zoals die van een 49-jarige alleenstaande man die bij een nieuw consumptief krediet een beleggingsverzekering met een looptijd van dertig jaar krijgt aangesmeerd.
 
Fidin en OVFD blij met aanpak slechte adviseurs

Intermediairorganisaties Fidin en OVFD zijn blij met de gerichte aanpak van de AFM, omdat dat in het voordeel van de consument is en tevens het imago van de totale beroepsgroep verbetert.
 
Fidin (NVA en NBVA) en OVFD zeggen de AFM te steunen bij de risicogerichte aanpak "omdat wij ervan uitgaan dat met deze aanpak, als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, nog sneller resultaat kan worden geboekt". Fidin en OVFD vinden echter wel dat de AFM te gemakkelijk voorbijgaat aan de rol van de aanbieders, want die willen in hun ogen nog weleens lichtvaardig aanvragen accepteren van bemiddelaars die het advies niet goed onderbouwen.
 
   De organisaties constateren ook dat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen kennelijk nog niet als voldoende filter werkt bij een advies dat de normen van de code overschrijdt. Het lijkt een goede zaak daar nog eens extra naar te kijken, aldus Fidin en OVFD. Met name de motivering van het advies moet op hoger niveau komen, zeggen zij.

Reageer op dit artikel