nieuws

Adviseur moet faillissement melden bij AFM

Archief

Financieel adviseurs die een faillissement of surséance van betaling aanvragen, zijn verplicht dit onmiddellijk bij de AFM te melden.

 

Dat stelt de toezichthouder in zijn jongste Nieuwsbrief financieel dienstverleners. Volgens artikel 29 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO) moeten incidenten die een gevaar vormen voor de integere uitoefening van een bedrijf direct worden gemeld. Als een ondernemer zo’n melding achterwege laat, kan dit meewegen bij de beoordeling van zijn betrouwbaarheid wanneer hij in de toekomst een nieuwe vergunning aanvraagt.

 

  &nbspDe bemiddelaar kan bij de melding gebruikmaken van het Meldingenformulier Financiële Dienstverlening op de website van de AFM.

 

Reageer op dit artikel