nieuws

Zembla schetst wildwestbeeld van schadebehandeling

Archief

Schadeverzekeraars houden uitkeringen opzettelijk zo laag mogelijk, experts zijn lang niet altijd onafhankelijk en spionagepraktijken in opdracht van verzekeraars zijn aan de orde van de dag. Dat beeld wordt komende zondag in het tv-programma Zembla geschetst van de schadeafhandeling in ons land.

Schade-experts en -behandelaars vertellen in het programma dat zij ervoor moesten zorgen dat er zo min mogelijk schadeclaims werden uitgekeerd aan verzekerden. Desgevraagd bevestigt het Verbond van Verzekeraars dat verzekeraars er belang bij hebben om niet te veel uit te keren."Dat is nodig om de premies laag te houden. Ook de polishouder heeft hier belang bij." Ontevreden consumenten kunnen terecht bij klachteninstituut Kifid.
Zembla plaatst ook vraagtekens bij de onafhankelijkheid van sommige schade-experts, zoals van Compander, omdat het bedrijf eigendom is van Univé. Nivre-voorzitter Gerard Böttcher noemt deze aantijgingen 'kwalijk' en wijst op de gedragscode. "Als iemand niet tevreden is, mag hij op kosten van de verzekeraar een eigen expert kiezen."
Hoogleraar strafrecht Theo de Roos pleit in de uitzending voor wetgeving die verzekeraars verbiedt om met detectivebureaus samen te werken. Ook wijst hij op Amerikaanse wetgeving die verzekeraars beboet als bewezen is dat er sprake is van ‘bad faith’': moedwillig de zaak vertragen.
(zondag, 21.45 uur, Nederland 2)
 

Reageer op dit artikel