nieuws

Witwassen

Archief

Bij Kluwer in Deventer is het naslagwerk ‘Memo Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)’ verschenen, van Peter van den Broeke en Richard Hoff. Compliance-officers en andere functionarissen van financiële instellingen kunnen zich hiermee op de hoogte stellen van de praktische implicaties van de nieuwe wet, die op 1 augustus 2008 van kracht is geworden. ISBN 978-90-13-06112-3.

In de brand, uit de brand
Volgens berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) neemt bij economisch ontij het aantal branden toe. Enerzijds kan dat te maken hebben met een toename van het aantal brandstichtingen door noodlijdende ondernemers (het 'in de brand, uit de brand'-fenomeen) en anderzijds door bezuinigingen op onderhoud en preventiemaatregelen. Hoe het aantal branden zich in de huidige recessie ontwikkelt, is nog niet bekend.
 
Geen reorganisatie bij Bovemij
Bovemij wordt niet betrokken bij de reorganisatie en kostenreductie die bij moeder Bovag wordt doorgevoerd. Volgens directeur René Leander is daar ook geen aanleiding toe, aangezien Bovemij het vorig jaar operationeel uitstekend heeft gepresteerd. Wel had de verzekeraar last van tegenvallende resultaten op de beleggingsportefeuille. "Ontslagen zijn dan ook niet aan de orde. In tegendeel, we hebben eerder behoefte aan vakbekwame nieuwe mensen."
 
Gratis no-claimbeschermer
Bij intermediairverzekeraar AnsvarIdéa krijgen verzekerden tijdelijk kosteloos een no-claimbeschermer bij het sluiten van een autopolis. De actie loopt van 1 februari tot en met 30 april en is alleen van toepassing op het eerste jaar van de contractduur.
 
Verwerking beleggingspolissen
Welten heeft het ondersteuningsprogramma voor verzekeraars uitgebreid met oplossingen voor de verwerking van schikkingen rond beleggingspolissen. De bestaande programmatische aanpak is uitgebreid met specifieke projectmatige oplossingen als impactanalyse en verzekeringstechnische verwerking,inclusief actuariële ondersteuning.
 
Gratis WA-dekking
Wie een motor aanschaft tijdens de Motorbeurs Utrecht, die van 26 februari tot en met 1 maart voor de 25e keer wordt georganiseerd, ontvangt van KNMV Verzekeringen een jaar lang gratis WA-dekking. De KNMV doet daar een gratis jaarlidmaatschap bij.

Reageer op dit artikel