nieuws

Vraag naar NHG gestegen

Archief

Het aantal NHG’s voor de aankoop van een woning is vorig jaar met 14% gestegen naar 63.456 (55.690). Het totaal aantal verkochte woningen daarentegen is ten opzichte van 2007 met 10% gedaald, zo blijkt uit de cijfers van het Kadaster.

 

In 2008 hebben in totaal 84.103 huishoudens hun woning met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gefinancierd. In 20.647 gevallen was sprake van een herfinanciering in verband met woningverbetering. "Zowel geldgevers als geldnemers hebben onder invloed van de kredietcrisis bij de financiering van eigen woningen in toenemende mate behoefte aan meer zekerheden", stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. "Ik verwacht daarom dat de vraag naar leningen met NHG in 2009 verder zal toenemen."

 

  &nbspDe gedwongen verkopen liepen vorig jaar terug naar 927 (961). Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verwacht _ 20 mln (25) uit te keren door gedwongen verkopen met verlies. Van de 927 verliesdeclaraties hebben er 239 (26%) betrekking op woningen in Rotterdam en 111 (12%) op woningen in Den Haag. "Dat het aantal verliesdeclaraties is gedaald, is toe te rekenen aan het beleid gericht op het terugdringen van oneigenlijke verliezen, zoals dat begin 2007 door het WEW in nauwe samenwerking met alle bij de koopwoning- en hypotheekmarkt betrokken partijen is ingezet", aldus Schiffer.

 

  &nbspSinds de introductie van de NHG in 1995 hebben 1 mln huishoudens hun eigen woning gefinancierd met NHG. Momenteel staat het WEW borg voor _ 100 mld aan hypothecaire leningen in verband met de financiering van 730.000 eigen woningen. Het waarborgfonds waaruit de verliesdeclaraties worden betaald, bedraagt per 31 december 2008, _ 520 mln (464).

 

Reageer op dit artikel