nieuws

Volume speelt geen rol meer in basisprovisie serviceproviders

Archief

Hoewel met het invoeren van het verbod op omzetbonussen de mogelijkheid is opengelaten om hogere basisprovisies uit te keren aan grotere serviceproviders, blijken aanbieders dat over het algemeen niet te doen. Extra provisie wordt gebaseerd op aanvullende diensten die worden geboden; alleen ING geeft aan nog rekening te houden met de omvang van een partij.

 

Volgens DAK-directeur Tim Schoonbergen maken geldgevers geen onderscheid meer tussen serviceproviders onderling. "Ik heb althans niet de indruk dat de grote partijen meer krijgen." Een vergelijking van de provisieregelingen die DAK en Afab-dochter StercK aan de deelnemers bieden, laat zien dat een hypotheek via DAK in veel gevallen 0,1% meer provisie oplevert dan via StercK. "Op basis van volume had Afab voorheen een hogere vergoeding per dossier, maar dat geldt nu niet meer", licht Schoonbergen toe. "Dossiercompletering levert nu bijvoorbeeld 0,1% extra op; marketing en een AFM-check zijn ook weer goed voor een paar extra basispunten. Maar over het algemeen krijgen we allemaal evenveel."

 

  &nbspWelke-directeur Martin Keegstra ziet bij de meeste aanbieders een soortgelijke differentiatie in beloning. Hij ziet drie soorten dienstverlening die extra beloning opleveren: "Dat zijn marketing en distributie en compliance, oftewel het controleren van tussenpersonen op kwaliteit. Daar valt ook onder dat de serviceprovider zelf aan provisie-uitbetaling moet doen aan het intermediair. Tot slot is er nog de servicing van hypotheken, het in volmacht hebben van hypotheken waarbij het intermediair geen enkel contact heeft met de geldverstrekker."

 

  &nbspWelke keert de provisie aan het intermediair op twee manieren uit: naast de traditionele provisiemethode, waarbij een deel van de provisie wordt ingehouden, is er een ‘nettohypothekenmodel’. Daarin wordt geen 1% afsluitprovisie gerekend aan de klant. "De tussenpersoon betaalt ons via een vast dossiertarief. Voor het verwerken van het dossier krijgen wij een vergoeding van 0,3% – die ook wordt vermeld in het provisiestatement dat naar de klant gaat – die wij weer doorstorten naar de tussenpersoon, omdat die ons al betaalt voor het dossier. De tussenpersoon kan dat doorstorten of verrekenen met zijn klant."

 

  &nbspVolgens Eddie Kempers, directeur van InterFinanceNed, is er wel een verschil in de manier waarop serviceproviders en franchiseketens worden beloond: "Wij ontvangen met onze keten Huis & Hypotheek een ruimere vergoeding, omdat we ook winkels met inrichting leveren, met een landelijke uitstraling en een gezamenlijk marketingbudget."

 

Aanbieders

Van de aanbieders lijkt alleen ING nog rekening te houden met de omvang van de productie die een serviceprovider levert. "Er is verschil in provisie tussen verschillende partijen", zegt ING. "Wij hanteren een gedifferentieerd provisiebeleid, gebaseerd op omvang van de businesspartner en kwaliteit. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het aantal gecertificeerde adviseurs en de kwaliteit van de aangeleverde stukken."

 

  &nbspSNS Bank maakt überhaupt geen onderscheid tussen serviceproviders enerzijds en tussenpersonen anderzijds. "Zowel intermediairs als serviceproviders kunnen een hogere provisie ontvangen als zij aan de criteria voldoen. Daarbij kijken wij naar de kwaliteit van de in het verleden aangeboden posten, de wijze van aanbieden van dossiers, bekendheid met onze werkwijze, waardoor er een minder zwaar beroep wordt gedaan op onze organisatie bij het inwinnen van informatie en problemen van behandeling en beheer."

 

Reageer op dit artikel