nieuws

Verliespolis start rechtszaak om compensatievoorstel Generali

Archief

De stichting Verliespolis, die de belangen behartigt van zo’n 120.000 houders van een beleggingsverzekering, bereidt een rechtszaak voor tegen Generali. De maatschappij maakte onlangs op eigen initiatief een door ombudsman Wabeke goedgekeurde compensatieregeling bekend. "Daarover is niet met ons onderhandeld", aldus Verliespolis.

 

De stichting vertrouwt het voorstel daarom niet. "Generali is niet transparant over de kenmerken van hun portefeuille en heeft het voorstel en de berekeningen niet willen laten toetsen door de maatschappelijke belangenbehartigers. Uit onderhandelingen met andere verzekeraars bleek telkens weer dat tijdens het onderzoek opmerkelijke en voor de klanten nadelige zaken naar voren kwamen, die uiteindelijk in de onderhandelingen werden opgelost."

 

  &nbspVerliespolis wil bijvoorbeeld meer duidelijkheid over de risicopremie. "Juist dit onderdeel is door de ombudsman nauwelijks uitgewerkt, maar wel door ons uitonderhandeld in de drie bestaande schikkingen met Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en ASR. Bij Generali is dus bijvoorbeeld niet bekend welke opslag zij zal rekenen op de kostprijs van de risicopremie, welke leeftijdsop- en afslagen men hanteert, of er met verouderde sterftetafels wordt gewerkt, hoe met negatieve risico’s wordt omgegaan, et cetera."

 

  &nbspOok worden koopsommen bij Generali ongunstiger behandeld dan in de eerdere schikkingen, zegt de stichting: 2,85% rendementsafslag per jaar in plaats van 2,45% rendementsafslag per jaar voor grote koopsommen. Daarnaast worden garantieverzekeringen minder gunstig behandeld: "De rendementsafslagen voor garantieproducten wijken af in negatieve zin: 25 basispunten voor beleggingsverzekeringen met een garantie op het nettofondsrendement van 2,5% en 65 basispunten bij een garantie op het nettofondsrendement van 4%."

 

Heilloze weg

Generali wil zelf geen uitlatingen doen over het aantal polissen dat met de regeling gemoeid is, welk bedrag de maatschappij ervoor heeft uitgetrokken en of er een bedrag is gereserveerd voor zogeheten schrijnende situaties, zoals Delta Lloyd, NN en ASR wel hebben gedaan. Verliespolis vindt het verder storend dat er geen onderzoek mogelijk is geweest naar opvallende zaken in de portefeuille. "In alle bestaande schikkingen hebben verzekeraars zich gecommitteerd aan uitgebreid flankerend beleid over alle handelingen die effect hebben op de kosten in een polis. Bij Generali is hier niets van bekend."

 

  &nbspVerliespolis noemt de handelwijze van de Diemense verzekeraar "een heilloze weg". "Indien Generali zich nu denkt te kunnen onttrekken aan het pad dat met de andere verzekeraars is en wordt bewandeld, dan kunnen wij niets anders dan onze klachten over de Generali-polissen voorleggen aan de rechter. Ook het Verbond van Verzekeraars heeft hier een duidelijke verantwoordelijkheid. Met hen was immers afgesproken dat wij samen met het Verbond en de kleinere verzekeraars om de tafel zouden gaan om te bespreken onder welke voorwaarden er tot schikkingen gekomen kan worden. De handelwijze van Generali belooft niet veel goeds."

 

Vertraging

De maatschappij is niet onder de indruk en vertrouwt op een goede afloop. "Gegeven de gevolgde procesgang conform de wensen van de overheid en na toetsing door de ombudsman, voegt een eventuele rol van de stichtingen voor de consument in dit stadium niets meer toe. Gelet op de ervaringen bij andere verzekeraars kan die slechts leiden tot vertraging." Generali verwijst naar een brief van minister Bos (Financiën) aan de Tweede Kamer, waarin wordt aangegeven dat de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim een beperkte capaciteit hebben. "Onze compensatieregeling is inhoudelijk volledig in lijn met de eerder overeengekomen en gepubliceerde regelingen en gaat op onderdelen zelfs verder."

 

Reageer op dit artikel