nieuws

Verbond: contra-expertise te weinig bekend

Archief

Het Verbond van Verzekeraars pleit ervoor dat consumenten nadrukkelijker dan nu het geval is wordt gewezen op de mogelijkheid van contra-expertise. Het Verbond vindt ook dat de eventuele banden tussen een verzekeraar en een schade-expertisebureau expliciet duidelijk moeten worden gemaakt. Dat blijkt uit een reactie op de uitzending van Zembla van afgelopen zondag.

Verbond: contra-expertise te weinig bekend

Het beeld dat in Zembla werd geschetst, is volgens het Verbond te eenzijdig. Mochten verzekeraars bij de behandeling van schadeclaims in gebreke blijven, dan kunnen verzekerden een klacht indienen bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening (Kifid). Daarnaast is ook de weg naar de rechter mogelijk. "Mocht blijken dat de bestaande wettelijke en tuchtrechterlijke kaders ontoereikend zijn om ongewenst gedrag van verzekeraars (waaronder het handelen op basis van 'bad faith') tegen te gaan, dan is het Verbond graag bereid om daarover in gesprek te gaan en suggesties voor verbeteringen nader te bestuderen."

Reageer op dit artikel