nieuws

Strengere richtlijnen voor maatwerk bij BLG

Archief

Vanwege de richtlijn van de AFM dat hypotheekaanvragen met bewijsstukken onderbouwd moeten zijn, heeft BLG Hypotheken zijn Verzoek Maatwerktoets, voor het aanvragen van maatwerkhypotheken, aangepast.

Strengere richtlijnen voor maatwerk bij BLG

Elke hypotheek die hoger is dan de verstrekking volgens de standaardnorm van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, wordt als maatwerk aangemerkt. De tekst van het Verzoek Maatwerktoets is op onderdelen aangepast en er is een bijlage toegevoegd waarin het verzoek vanwege de zorgplicht gemotiveerd moet worden. Daarnaast moet de onderbouwing ook aangetoond worden  en aannemelijk gemaakt worden door bewijsstukken. Deze onderbouwing moet voortaan samen met de bewijsstukken aangeleverd worden voordat BLG tot acceptatie overgaat.

Reageer op dit artikel