nieuws

Streep door honderden banen ING Intermediair

Archief

ING zet in Nederland een streep door 2.700 arbeidsplaatsen. Daarvan komen er een kleine vijfhonderd voor rekening van de divisie Intermediair. Die bestaat uit Nationale-Nederlanden, Movir, Westland-Utrecht en ING Assurantiekantoren.

Streep door honderden banen ING Intermediair

Concernbreed worden in ons land ruim duizend medewerkers (1.000 fte) boventallig verklaard van de 28.000 voor ING Nederland werkende mensen. Bovendien worden alle openstaande vacatures geschrapt en dienen externen het bedrijf te verlaten, waarmee nog eens 1.700 fte gemoeid zijn. De banenreductie past in de eerder aangekondigde bezuiniging van € 1 mld en wereldwijd 7.000 banen. Ze staat los van de 4.000 arbeidsplaatsen die vervallen door de integratie van Postbank in ING Bank.
Naast banenverlies op de hypotheekafdeling van ING Retail gaat bij de divisie ING Intermediair voor 320 tot 350 mensen de boventalligheid gelden. Bovendien vervallen nog eens 130 arbeidsplaatsen die zijn gerelateerd aan openstaande vacatures en externe krachten.
In 2005 beleefde NN een laatste grote reorganisatie. Toen nam het personeelsbestand met een zesde af tot momenteel zo'n vijfduizend. Bij ING Assurantiekantoren liep het aantal arbeidsplaatsen de afgelopen drie jaar al terug van bijna 1.300 tot ruim 800.

Reageer op dit artikel