nieuws

Rechter: Universal Leven moet beheerprovisie blijven betalen

Archief

De Amsterdamse rechtbank heeft in kort geding bepaald dat Allianz-dochter Universal Leven voorlopig een beheervergoeding moet blijven betalen voor beleggingsverzekeringen die zijn verkocht via Afab-dochter Quarré. De motivatie van de maatschappij dat de kosten van polissen door die vergoeding te hoog zouden worden, is door de rechter van tafel geveegd.

 

Via Quarré zijn 6.916 beleggingspolissen gesloten van Universal Leven. Deze producten kenden een variabele provisieregeling, waarbij de afsluitprovisie varieerde van 0% tot 150% van de eerste jaarpremie en de doorlopende provisie van 0% tot 24%. Bij ruim 4.100 polissen is geen afsluitprovisie uitgekeerd; bij zo’n 1.750 polissen is daarnaast ook de doorlopende provisie achterwege gebleven. Wel ontvangt de tussenpersoon een jaarlijkse beheerprovisie van 1%. Die regeling is zo’n tien jaar geleden met de Allianz-dochter afgesproken. "Het heeft Quarré de nodige moeite gekost om deze producten weg te zetten, omdat er op dat moment sprake was van een sterke afsluitprovisiemarkt", aldus de raadsman van de serviceprovider tijdens de zitting.

 

  &nbspAllianz, één van de maatschappijen die aan Wabeke een voorstel voor kostencompensatie heeft neergelegd, heeft eind vorig jaar besloten om per 1 januari geen beheerprovisie meer uit te keren over de beleggingspolissen van Universal Leven. Als reden daarvoor is aangevoerd dat het kostenniveau van de polissen de Wabeke-aanbeveling van 3,5% (voor in het verleden gesloten polissen) overstijgt.

 

Meer ingehouden

"Voor ons gevoel klopt er iets niet", zegt Quarré-directeur Michiel Buytendijk toe. "Volgens een overzicht van Allianz komt het provisiedeel van de kosten bij een aantal door ons verkochte polissen uit op 2,1%, terwijl wij daar alleen een beheerprovisie van 1% op ontvangen. Waar blijft de rest dan?"

 

  &nbspVolgens Buytendijk kon Allianz tijdens de rechtszaak van maandag niet afdoende verklaren waarom een dergelijk percentage is berekend. "Het vermoeden rijst dat Universal Leven 2% van het belegd vermogen heeft ingehouden, in plaats van het contractueel overeengekomen 1%. Wij willen nu duidelijkheid over de kostenstructuur, omdat die niet overeen lijkt te komen met de afspraken die wij daarover met Allianz hebben gemaakt. Tot nog toe hebben wij nooit inzage gehad in de kosten: daar vragen we al twee jaar om. Wij willen nu een door een accountant ondertekende opgave van de kosten. De waardeontwikkeling van de polissen klopt niet met de voorgestelde kostenstructuur. Ik ben heel blij dat de rechter het met ons eens was. Allianz snapt zelf al niets van de lijst met kosten. Voor ons is belangrijk dat alles klopt." De rechter meent dat Universal Leven met het schrappen van de beheerprovisie eventueel te compenseren kosten ten onrechte afwentelt op de tussenpersoon.

 

  &nbspOpmerkelijk vindt Quarré ook dat Allianz naar Wabeke verwijst, maar op de site van klachteninstituut Kifid niet wordt genoemd als verzekeraar die zich achter zijn aanbeveling scharen. "Universal Life volgt dus de aanbevelingen niet op, maar wil ondertussen wel een beroep doen op diezelfde aanbevelingen", stelde de advocaat van Quarré dan ook tijdens de zitting.

 

  &nbspAllianz wil geen commentaar geven. "Wij gaan met Quarré overleggen over een oplossing." Mochten beide partijen niet tot een oplossing komen, dan staan zij in mei weer voor de rechter. Tot die tijd moet Allianz de beheerprovisie blijven betalen.

 

Reageer op dit artikel