nieuws

‘Overweeg vrijlating van assurantiebemiddeling’

Archief

De regering zou serieus moeten overwegen om de assurantiebemiddeling vrij te laten Dit was precies 25 jaar geleden het opvallendste advies dat aan het kabinet werd uitgebracht door de Commissie Nicaise, een interdepartementale werkgroep van ambtenaren die een onderzoek had ingesteld naar mogelijkheden van deregulering.

 

De Wet Assurantiebemiddeling (WAB) zou overigens wel gehandhaafd kunnen worden voor tussenpersonen die zich daaraan vrijwillig willen onderwerpen en dan de titel ‘erkend tussenpersoon’ mogen voeren. Met het vrijgeven van de ondernemersactiviteit assurantiebemiddeling zou het volgende worden bereikt, aldus de commissie: "Er zal dan een grotere vrijheid ontstaan om als tussenpersoon op te treden. Bovendien is het mogelijk dat door toetreding van meer tussenpersonen op de markt de concurrentie tussen de tussenpersonen zal worden vergroot".

 

  &nbspDe Uvat, het toenmalige overlegorgaan van NVA en NBVA, stond perplex. Vervolgens werd spoorslags een brief aan minister Van Aardenne (Economische Zaken) geschreven, waarin vrijwel alle voorstellen met betrekking tot de WAB met klem van de hand werden gewezen. De Uvat herinnerde de bewindsman aan het SER-advies van drie jaar eerder, waarin unaniem was aangedrongen op verzwaring van de eisen waaraan tussenpersonen dienen te voldoen.

 

Alleen doorlopende provisie

Rabobank Nederland bracht in februari 1984 een gemengde levensverzekering op de markt, die uitsluitend verkocht kon worden in combinatie met een hypotheek van de Rabobank. Risicodrager van deze Rabopolis was Interpolis. Het bijzondere aan de polis was, dat de beloning uitsluitend uit doorlopende provisie bestond (7% van de premie).

 

Milieupool

In februari 1984 werd door schadeverzekeraars de milieupool opgericht. In dit MAS (Milieu-Aansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband) participeerden ruim vijftig maatschappijen en assuradeuren.

 

  &nbspBij de verzekering van het milieurisico bleven de deelnemende maatschappijen een polis onder hun eigen naam afgeven, maar de voorwaarden zouden voortaan uniform zijn.

 

Praten, praten, praten

Kees Storm, destijds lid van de raad van bestuur van Aegon, bepleitte tijdens een congres in Scheveningen "verstandig overleg vooraf" met betrekking tot de tariefstelling van verzekeringen. Hij opperde dit onder meer vanwege de opkomst van computers, waardoor men anno 1984 steeds sneller nieuwe tarieven van andere maatschappijen zou kunnen kopiëren en dit ook eenvoudig op postcodeniveau zou kunnen verfijnen.

 

  &nbspStorm beoogde daarmee niet de concurrentie te beperken, maar wel het "vermijden van zinloze concurrentieslachtpartijen" door verstandig overleg vooraf. "In dit overleg blijkt vaak op een bevrijdende wijze hoezeer elke overwogen maatregel kopieerbaar is en hoe zéker het is dat er inderdaad ook gekopieerd wordt. Het nieuwe is, dat er mijn inziens ook praktisch onmiddellijk zal worden gereageerd, in plaats van, zoals vroeger, pas na geruime tijd. Daarom: praten, praten, praten!"

 

Reageer op dit artikel