nieuws

‘Maatschappelijk functioneren van verzekeraars op matig peil’

Archief

Cees de Galan, de toenmalige voorzitter van de Verzekeringskamer, choqueerde de verzekeringsbedrijfstak begin februari 1984 tijdens een symposium in het Kurhaus Hotel. "Het peil van de maatschappelijke taakvervulling van de verzekeringsmaatschappijen is matig. Er zijn nogal wat klachten en er is wrevel bij consumenten over diverse aspecten van het verzekeren. Het kostenpercentage is te hoog."

 

Namens de verzekeraars kwam Ad Bouwmeester in het geweer. Hij produceerde een reeks cijfers over de aantallen schade- en levenpolissen. In schadeverzekeringen waren er jaarlijks drie miljoen schadegevallen en dat leidde in 1982 tot iets meer dan 2.000 klachten en informatieverzoeken bij de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf. De Ombudsman Leven ontving in genoemd jaar 435 klachten.

 

  &nbsp"Bij elkaar geteld, waren er 270 klachten. En dat lijkt mij, gemeten aan het aantal polissen en schadegevallen, een gering percentage", betoogde Bouwmeester. Toezichthouder De Galan pareerde: "Een geweldig aantal, die 2.500 klachten. Dat wist ik niet eens."

 

  &nbspDirecteur Hans Scheffer van de NVA, stelde later in een artikel in AM, dat De Galan "geen enkele poging had gedaan om een nadere onderbouwing van zijn beschuldiging aan te dragen. "Van ‘te veel klachten’ mag mijns inziens alleen worden gesproken als bijvoorbeeld in goed vergelijkbare sectoren het aantal klachten aanzienlijk minder zou zijn", aldus Scheffer. "Misschien is het goed dat de heer De Galan eens bij zijn Britse collega informeert hoeveel klachten er daar jaarlijks zijn."

 

Consumentenbond

"Als gebeurt wat uw bond voorstaat, moet de tussenpersoon de tijd die hij besteedt aan het geven van adviezen en nazorg, in rekening gaan brengen. Zo’n met de advocatuur vergelijkbare situatie is rampzalig voor de tussenpersoon en helemaal niet in het belang van de consument." Met deze conclusie namen de leden van de Twentsche Assurantie Club begin februari 1984 heftig stelling tegen Dick Westendorp, directeur van de Consumentenbond.

 

  &nbspAls gastspreker na de jaarvergadering bij de Twentsche, had Westendorp een pleidooi gehouden voor het loslaten van de vaste provisie. Het verzekeringsverlanglijstje van de Consumentenbond omvatte 25 jaar geleden ook: vervanging van de afsluitprovisie bij levensverzekeringen door een doorlopende provisie, verzekeringspakketten die kunnen worden samengesteld met behulp van bouwsteenelementen, het afschaffen van de ambtenarenkortingen en een bonus-malussyteem voor andere dan autoverzekeringen.

 

‘Banken achtergesteld’

Topman Piet Lardinois van Rabobank Nederland beklaagde zich 25 jaar geleden over de ongelijke positie van banken ten opzichte van andere financiële instellingen. "De besparingen worden steeds meer gekanaliseerd naar institutionele beleggers als pensioenfondsen en levensverzekeringsinstellingen. Dat worden de grote slokops voor de besparingen, mede dankzij de veel gunstiger fiscale positie die hun door de overheid is ingeruimd", aldus Lardinois. "Wij banken ervaren dit op het ogenblik als discriminatie."

 

De destijds 24-jarige Alice Saat, directeur bij Saat Van Marwijk in Noordwijk, werd op 15 februari 1984 beëdigd als makelaar in assurantiën.

 

Reageer op dit artikel