nieuws

Helft meer sancties AFM tegen slechte adviseurs

Archief

De AFM heeft in 2008 150 maatregelen genomen wegens slecht advies, vijftig meer dan in 2007. “Naar schatting twintig à vijfentwintig procent van de 11.000 adviseurs maakt zich schuldig aan slechte advisering”,  zegt Theodor Kockelkoren van de AFM (foto).

Helft meer sancties AFM tegen slechte adviseurs

"De top drie bij de slechte adviezen is: overkreditering, harde verkoop in plaats van advies en het adviseren van te dure oplossingen", aldus Kockelkoren.
De AFM trok vorig jaar 47 vergunningen in en legde 69 lasten onder dwangsom op waarvan er 18 zijn gepubliceerd (een op tijd betaalde dwangsom voorkomt publicatie). Viermaal legde de AFM een boete op en tegen drie bemiddelaars werd aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Andere zaken werden afgedaan met een aanwijzing of een normoverdragend gesprek.
Verder startte de AFM vorig jaar 32 onderzoeken naar bemiddelaars (met AFM-vergunning) die betrokken waren bij hypotheekfraude. Als gevolg daarvan werden onder meer zeven vergunningen afgewezen en drie vergunningaanvragen door de aanvrager ingetrokken.
In totaal hielden vorig jaar 40 AFM-medewerkers zich bezig met de maatregelen tegen adviseurs. Signalen over fraude en slecht advies blijkt de AFM vooral van de consument zelf te krijgen. Circa 75% van de signalen komt daarvandaan.

Reageer op dit artikel