nieuws

Geschillencommissie geeft klager gelijk, maar verwijst naar rechter

Archief

Een levensverzekeraar besluit na overlijden van een verzekerde niet uit te keren, omdat de man medische gegevens verzwegen zou hebben. De Toetsingscommissie Gezondheidgegevens van de Ombudsman constateert dat hier helemaal geen aanwijzingen voor zijn. De verzekeraar lapt het bindend advies aan zijn laars, omdat de commissie niet vastgesteld heeft dat er géén fraude is gepleegd. Kan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening wel nakoming afdwingen?

 

Een man sluit door tussenkomst van een tussenpersoon in 1999 een levensverzekering en een lijfrenteverzekering. Het verzekerd kapitaal voor de levensverzekering is _ 68.067 en de premie _ 78,23 per maand. De premie voor de lijfrenteverzekering komt op _ 142,87 per maand.

 

  &nbspBinnen vijf jaar overlijdt de man onverwacht en zijn erfgenamen verzoeken via de tussenpersoon de verzekeraar tot uitbetaling over te gaan. De maatschappij vraagt hun echter eerst om een machtiging te tekenen voor het inwinnen van medische informatie. Na contact te hebben opgenomen met de huisarts, meldt de verzekeraar niet tot uitkering over te gaan: in 1998 zou er al sprake geweest zijn van overmatig alcoholgebruik. Omdat dat destijds niet gemeld is op de gezondheidsverklaring, doet de verzekeraar een beroep op verzwijging.

 

Geen onderzoek

De verzekeraar legt de zaak eind 2006 – op advies van de Ombudsman Financiële Dienstverlening – voor aan de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens. Deze commissie bericht begin 2007 dat er "onvoldoende sterke aanwijzingen" zijn aangedragen door verzekeraar dat er sprake zou zijn geweest van verzwijging. Het verzoek van de verzekeraar om een onderzoek in te stellen, wordt dan ook niet gehonoreerd.

 

  &nbspDe verzekeraar legt het advies van de commissie echter naast zich neer en keert nog steeds niet uit. De erfgenamen vinden dat de verzekeraar, als aangeslotene bij het Verbond van Verzekeraars, het advies als bindend moet accepteren en moet uitkeren. "Aangeslotene probeert de procedure bij de geschillencommissie ten onrechte te gebruiken als een verkapt hoger beroep. Het door de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens gegeven advies kan slechts door de rechter worden vernietigd, waarbij deze een marginale toetsingsbevoegdheid heeft." Verder vinden de erfgenamen dat er geen enkel bewijs of aanwijzing is dat de man bij het aangaan van de verzekeraar de verzekeraar heeft misleid. Zijn ziektegeschiedenis begon pas begin 2003.

 

De verzekeringsmaatschappij verweert zich door te stellen dat de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens geen onderzoek heeft ingesteld naar de verzwijging, maar slechts heeft vastgesteld dat ze geen onderzoek hoefde te doen. "De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens heeft niet geoordeeld dat er geen fraude is gepleegd en bovendien heeft zij in haar uitspraak aangeslotene niet verplicht tot uitkering over te gaan."

 

Rechter

De geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft op verzoek van de verzekeraar het dossier bekeken en vindt ook dat er niet voldoende aanwijzingen voor verzwijging zijn. Ze stelt verder dat het advies van de Toetsingscommissie bindend is. Nakoming ervan kan echter niet bij de geschillencommissie afgedwongen worden, maar moet door een rechter gebeuren. Het verzoek van de erfgenamen om de verzekeraar te veroordelen tot nakoming van het bindend advies kan de commissie dan ook niet inwilligen. De beslissing luidt dat de erfgenamen niet ontvankelijk zijn in hun verzoek.

 

Reageer op dit artikel