nieuws

Geen hoger beroep dossierinzage

Archief

SRK Rechtsbijstand gaat niet in hoger beroep tegen de beschikking van de Haagse rechtbank ten aanzien van gegevensoverdracht aan derden. Het ging hierbij vooral om de inzage van tussenpersonen in lopende dossiers van hun klanten.

 

SRK heeft om diverse redenen besloten om van hoger beroep af te zien. Zo is het door de rechter bevolen ‘neen, tenzij’-beleid inmiddels al branchebreed door verzekeraars omarmd. Verder is de taxatie dat de kern van de uitspraak in hoger beroep gehandhaafd zal worden.

 

In een reactie op de beschikking sprak Fidin, de federatie van NVA en NBVA, van een onwerkbare situatie. "Het intermediair is niet aan te merken als een ‘gewone’ derde, maar als behartiger van de belangen van de verzekerde", aldus Fidin.

 

Reageer op dit artikel