nieuws

Financiën en AFM nemen twijfel over verbod pensioenbonus weg

Archief

Het ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat de bepalingen in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO) volledig van toepassing zijn op collectieve pensioenverzekeringen. Daarmee geldt het verbod op (omzet-)bonusprovisie definitief ook voor verzekerde pensioenregelingen. Toezichthouder AFM heeft in aansluiting daarop verzekeraars op het verbod gewezen.

 

Over de geldigheid van het verbod op die categorie verzekeringen was discussie, omdat de tekst van het BGFO ruimte voor interpretatie overliet. Bovendien had minister Bos (Financiën) in november nog aan de Tweede Kamer laten weten dat het wel de bedoeling was dat pensioenen onder de BGFO-regels gebracht zouden worden, maar dat zoiets nog niet haalbaar was.

 

  &nbspVeel marktpartijen gingen er daarom vanuit dat pensioenpolissen (goed voor een premieomzet van zo’n _ 9 mld per jaar) alleen onder de Pensioenwet vielen en niet onder het BGFO, maar toezichthouder AFM was een andere mening toegedaan. Financiën heeft nu laten weten dat de inducement- en transparantieregels uit het besluit ook gelden voor collectieve levensverzekeringen. Omzetbonussen zijn daarmee sinds 1 januari uit den boze, kwaliteitsbonussen naar verwachting per 1 juli.

 

Bescherming consument

Federatie Fidin laat bij monde van NVA-directeur Niels Mourits weten het niet eens te zijn met Financiën. "Het ministerie heeft tot nu toe continu gesteld dat zaken die onder de Pensioenwet vallen buiten de WFT blijven. Daar wordt nu ineens vanaf geweken." Mourits stelt dat een collectieve pensioenverzekering niet onder de complexe producten valt en als zodanig dus ook niet onder de daarvoor geldende regels kan vallen. "Fundamenteler is onze kritiek op het gegeven dat de regels ten aanzien van beloningen (zoals de BGFO) gericht zijn op bescherming van de consument en dat die regelgeving nu ineens opschuift richting het zakelijke verkeer. Werknemers worden hiermee niet beschermd; een collectief pensioen is een zaak tussen adviseur en werkgever."

 

Rare manier

Ook Pensioendesk, een van de grootste pensioenadviesketens in ons land, stelt vraagtekens bij de wijze waarop pensioenen onder de inducement-regels zijn gebracht. "Het is een rare manier. In het definitieve besluit is het woord ‘consument’ vervangen door ‘cliënt’, waarmee plotseling ook zakelijk advies onder de reikwijdte valt", zegt hoofd fiscaal-juridische zaken Robbert van Woerden. "Maar in de toelichting worden voorzieningen die onder de Pensioenwet vallen, nog buiten de regels gehouden. Voor pensioenadvies aan de dga geldt dan wel het bonusverbod en voor advies aan werkgevers dus niet. Vervolgens komt de AFM met de interpretatie dat ook zulk advies onder het verbod moet vallen."

 

  &nbspPensioendesk praat nu met aanbieders over het beloningsmodel vanaf 1 juli. Omzetbonussen ontving de keten al niet, maar kwaliteitsgerelateerde bonussen wel. "Het verhogen van de basisprovisie door maatschappijen is een volstrekt verkeerde methode om met het bonusverbod om te gaan. Adviseurs met minder kwaliteit profiteren dan van zo’n verhoging. Aanbieders kunnen basisprovisie op basis van kwaliteit differentiëren, maar dat doen ze niet." Pensioendesk heeft liever dat verzekeraars een nettotarief gaan aanbieden. "Het lijkt erop dat dat kwartje nu gaat vallen."

 

Aanpassingen

In reactie op de mededeling van het ministerie van Financiën heeft De Amersfoortse zijn provisieregeling aangepast. De ASR-dochter had eerder nog bij het intermediair aangegeven dat de regeling ongewijzigd zou blijven. "Dat was echter nadat minister Bos in de Tweede Kamer duidelijk had aangegeven dat pensioenverzekeringen niet onder de inducement-regels zouden vallen", aldus woordvoerder Johan van der Schoot. "Daarna stelde de AFM zich echter op het standpunt dat dit wel het geval was en nu komt de minister terug op zijn eerdere uitspraak. We zijn dus in eerste instantie op de oude voet doorgegaan en hebben daarmee zeker geen verbod overtreden."

 

  &nbspToezichthouder AFM heeft een aantal grote verzekeraars telefonisch laten weten dat het verstrekken van omzetgerelateerde bonusprovisie op pensioenverzekeringen sinds 1 januari uit den boze is. Delta Lloyd had al aangegeven nadere berichtgeving af te wachten alvorens een besluit te nemen over de pensioenbonussen. "Wij hebben nu met grote aanbieders contact opgenomen om te vragen of zij nog bonusprovisies uitkeerden en hen daarop aangesproken", aldus de AFM, die stelt dat van een interpretatie van regels geen sprake is. "Dat het verbod ook voor pensioenen geldt, is niet onze interpretatie. Dat staat in het BGFO."

 

Reageer op dit artikel