nieuws

Er komen protocollen voor afhandeling aov-claims

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat samen met de leden protocollen opstellen waarin ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de rechten van verzekerden worden vastgelegd. Daarbij wil het vooral de procedurele afhandeling van klachten, keuringen en beslissingen omtrent uitkeringen aanscherpen en voor de klant transparanter maken.

Er komen protocollen voor afhandeling aov-claims

De ontwikkeling van protocollen door het Verbond is zaterdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Kassa. Deze consumentenrubriek van de Vara besteedde aandacht aan enkele mensen die zich ernstig tekortgedaan voelden door hun aov-verzekeraar. Het Verbond stelt in een verklaring, dat er relatief weinig klachten zijn over de keuringen waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Bij de Ombudsman (Kifid) waren er in 2005 in totaal 36 klachten ingediend. In 2006 waren dat er 22 en het aantal vertoont sindsdien volgens het Kifid een verder dalende lijn.
Rogier de Haan van Stichting De Ombudsman ziet in de praktijk juist een toename van het aantal klachten over aov's, met name over woonlastenpolissen, in het afgelopen halfjaar.

Reageer op dit artikel