nieuws

Delta Lloyd wil € 100 mln besparen

Archief

Delta Lloyd Groep wil dit jaar een kostenbesparing van € 100 mln realiseren. Er is een vacaturestop afgekondigd, de bonussen voor het management zijn teruggeschroefd naar 25% van het oude niveau en er is een omvangrijke efficiencyslag gaande.

Delta Lloyd wil € 100 mln besparen

In het kader van die effiencyverbetering zijn de oude productgroepen Schade Particulier en Inkomen en Verzuim getransformeerd naar respectievelijk het Particulier Schadebedrijf (PSB) en het Inkomen en Verzuim Bedrijf (IVB), waar productontwikkeling, prijsbepaling en risicodragerschap aan zijn toegevoegd, zodat ze nu verantwoordelijk zijn voor de hele verzekeringsketen. Verder heeft de afdeling IT de opdracht om het aantal systemen drastisch terug te brengen. Datzelfde geldt voor het aantal leveranciers. Tenslotte worden nieuwe projecten voortaan strenger getoetst op noodzakelijkheid en efficiëntie, zo blijkt uit het personeelsblad 'Sterk'. 

Reageer op dit artikel