nieuws

Dela verlaagt premie uitvaartpolis met 15%

Archief

Met ingang van 2 maart verlaagt uitvaartverzekeraar Dela de premie voor de kapitaalverzekering met gemiddeld 15%. “De verlaging is mogelijk door lagere kosten en het feit dat de nieuwe sterftetafels er rekening mee houden dat mensen steeds ouder worden en dus langer premie betalen”, zegt directeur Martin de Jong van Dela Intermediair.

Dela verlaagt premie uitvaartpolis met 15%

De verlaagde premie geldt voor nieuwe polissen, verhogingen en bijschrijvingen op de uitvaartverzekering. Daarnaast kent de uitvaartpolis van Dela vanaf nu een voorzorgregeling waardoor terminale patiënten het verzekerde bedrag al vóór hun overlijden kunnen laten uitkeren en een nazorgregeling waarbij een consulent van Dela de uitvaart regelt en verzorgt. De voorzorgregeling was al mogelijk voor de Plusverzekering van de Natura-uitvaartpolis van Dela. Het gaat hier om patiënten die volgens een schriftelijke verklaring van een behandelend arts een levensverwachting van maximaal drie maanden hebben. "De uitkering is niet overdraagbaar aan derden, maar kan bijvoorbeeld worden gebruikt om extra thuiszorg te betalen", aldus Martin de Jong.
Ten slotte kunnen klanten van Dela voortaan 10% korting op de uitvaartnota krijgen als zij de uitvaart door Dela laten verzorgen.

Reageer op dit artikel